Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

LITEYA 12

Mwana ya ndeko ya Paulo azalaki na mpiko

Mwana ya ndeko ya Paulo azalaki na mpiko

Na lisolo oyo tokolobela elenge mobali moko oyo abikisaki bomoi ya nɔkɔ na ye. Nɔkɔ yango ezalaki ntoma Paulo. Toyebi nkombo ya elenge yango te, kasi toyebi ete asalaki likambo moko oyo emonisaki ete azalaki na mpiko mpenza. Olingi koyeba likambo oyo asalaki?

Paulo azalaki na bolɔkɔ na Yerusaleme. Bakangaki ye mpo azalaki koteya bato makambo ya Yesu. Bato mosusu ya mabe bazalaki koyina Paulo, yango wana bayokanaki ete báboma ye. Balobaki ete: ‘Tósɛnga komanda atinda basoda na ye bámema Paulo na tribinale. Tokobombana na nzela, mpe ntango Paulo akoleka wana, tokoboma ye!’

Mwana ya ndeko ya Paulo ayebisaki ye mpe mokonzi ya basoda likambo oyo bato mabe balingi kosala

Mwana ya ndeko ya Paulo ayokaki likambo oyo bato wana bakanaki kosala. Asalaki nini? Akendaki na bolɔkɔ mpe ayebisaki Paulo likambo yango. Na mbala moko, Paulo atindaki ye ayebisa komanda ya basoda likambo yango. Okanisi ete ezalaki pɛtɛɛ mpo elenge wana asolola na komanda ya basoda?Ezalaki pɛtɛɛ te, mpo komanda azali mokonzi monene. Kasi, mwana ya ndeko ya Paulo azalaki na mpiko mpe asololaki na ye.

Komanda ayebaki likambo oyo asengeli kosala. Aponaki basoda soki 500 bábatela Paulo! Ayebisaki bango bámema ye na Kaisaria kaka na butu wana. Paulo abikaki na liwa?Ɛɛ, bato oyo bazalaki kokanela ye basalaki ye eloko te. Likambo oyo bakanaki kosala esimbaki te.

Lisolo yango ekoki koteya yo nini?Yo mpe okoki kozala na mpiko lokola mwana ya ndeko ya Paulo. Tosengeli kozala na mpiko mpo na koteya bato makambo ya Yehova. Okozala na mpiko mpe okotika te koyebisa bato makambo ya Yehova?Soki osali bongo, okoki kobikisa moto na liwa.