Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

LITEYA 5

Mokano ya Nzambe mpo na mabele ezali nini?

Mokano ya Nzambe mpo na mabele ezali nini?

1. Mpo na nini Nzambe akelaki mabele?

Yehova apesá bato mabele. Mabele ezali mboka na biso. Na yango, baboti na biso ya liboso, Adama ná Eva, bakelamaki te mpo báfanda na likoló. Nzambe asilaki kokela baanzelu mpo báfanda na likoló. (Yobo 38:4, 7) Nzambe atyaki mobali ya liboso nde na paradiso moko ya kitoko, nkombo na yango elanga ya Edene. (Ebandeli 2:15-17) Yehova apesaki ye mpe bakitani na ye elikya ya kozala na bomoi oyo ezangi nsuka awa na mabele.​—Tángá Nzembo 37:29; 115:16.

Na ebandeli, kaka elanga ya Edene nde ezalaki paradiso. Mwasi ná mobali ya liboso, basengelaki kotondisa mabele na bana oyo balingaki kobota. Na nsima, basengelaki kotya mabele mobimba na nse na bango mpe kokómisa yango paradiso. (Ebandeli 1:28) Mabele ekokufa soki moke te. Ekozala ntango nyonso esika oyo bato bakofanda.​—Tángá Nzembo 104:5.

Talá video Mpo na nini Nzambe akelaki mabele?

2. Mpo na nini lelo oyo mabele ezali paradiso te?

Adama ná Eva batosaki Nzambe te, yango wana Yehova abimisaki bango na elanga ya Edene. Paradiso ebungaki, mpe moto ata moko te alongi kozongisa yango. Biblia elobi boye: “Mabele epesamá na mabɔkɔ ya moto mabe.”​—Yobo 9:24.​—Tángá Ebandeli 3:23, 24.

Yehova abosani nde mokano na ye ya ebandeli mpo na bato? Te! Azali Mozwi-ya-Nguya-Nyonso. Akozanga te kokokisa yango. (Yisaya 45:18) Akosala ete bato bázala lisusu ndenge akanaki yango na ebandeli.​—Tángá Nzembo 37:11, 34.

3. Ndenge nini Nzambe akozongisa paradiso?

Mabele ekozonga lisusu paradiso ntango Yesu, Mokonzi oyo Nzambe atye, akoyangela. Na etumba ya Armagedone, Yesu akokamba baanzelu ya Nzambe mpo na koboma bato nyonso oyo batɛmɛlaka Nzambe. Na nsima, Yesu akotya Satana na bolɔkɔ mpo na mbula 1 000. Basaleli ya Nzambe bakobika na etumba yango mpo Yesu akokamba bango mpe akobatela bango. Bakozala na bomoi ya seko na paradiso, awa na mabele.​—Tángá Emoniseli 20:1-3; 21:3, 4.

4. Ntango nini bampasi ekosila?

Ntango nini Nzambe akolongola mabe awa na mabele? Yesu apesaki “elembo” oyo ekomonisa ete nsuka ekómi pene. Makambo oyo ezali koleka lelo na mokili ezali kobangisa mpe ezali komonisa ete tokómi na “bosukisi ya makambo ya ntango oyo.”​—Tángá Matai 24:3, 7-14, 21, 22.

Kuna na likoló, ntango Yesu akoyangela na boumeli ya mbula 1 000, akosilisa bampasi nyonso awa na mabele. (Yisaya 9:6, 7; 11:9) Longola kozala Mokonzi, Yesu akosala lokola Nganga-nzambe Monene mpe akolongola masumu ya baoyo nyonso balingaka Nzambe. Na yango, na nzela ya Yesu, Nzambe akolongola maladi, bobange mpe liwa.​—Tángá Yisaya 25:8; 33:24.

5. Nani akofanda na paradiso?

Na Ndako ya Bokonzi, okokutana na bato oyo balingaka Nzambe mpe balukaka koyeba ndenge nini bakoki kosepelisa ye

Bato oyo batosaka Nzambe bakofanda na paradiso. (1 Yoane 2:17) Yesu atindaki bayekoli na ye báluka bato ya komikitisa mpe báteya bango nini bakoki kosala mpo Nzambe andima bango. Lelo oyo, Yehova azali kopesa bamilio ya bato formasyo mpo na kofanda na paradiso awa na mabele. (Sefania 2:3) Na Bandako ya Bokonzi ya Batatoli ya Yehova, bato bayekolaka kozala mibali mpe batata ya malamu, mpe kozala basi mpe bamama ya malamu. Bana ná baboti basambelaka esika moko mpe bayekolaka ndenge ya kozwela nsango malamu matomba.​—Tángá Mika 4:1-4.