Nsango malamu oyo euti na Nzambe!

Nsango malamu oyo euti na Nzambe ezali nini? Mpo na nini tosengeli kondima yango? Mwa buku oyo epesi biyano na mituna oyo bato batunaka mingi na makambo ya Biblia.

Ndenge mwa buku oyo ekoki kosalisa yo

Mwa buku oyo ekosalisa yo osepela koyekola Biblia, Liloba ya Nzambe. Yekolá ndenge ya kozwa bavɛrsɛ na Biblia na yo moko.

LITEYA 1

Nsango malamu ezali nini?

Luká koyeba nsango oyo euti na Nzambe, mpo na nini bato basengeli koyoka yango sikoyo, mpe oyo osengeli kosala.

LITEYA 2

Nzambe azali nani?

Nzambe azali na nkombo, mpe akipaka biso?

LITEYA 3

Nsango malamu euti mpenza epai ya Nzambe?

Ndenge nini tokoki koyeba soki nsango oyo ezali na Biblia ezali solo?

LITEYA 4

Yesu Kristo azali nani?

Talá ntina oyo Yesu akufaki, lisiko ezali nini, mpe Yesu azali kosala nini sikoyo.

LITEYA 5

Mokano ya Nzambe mpo na mabele ezali nini?

Biblia emonisi ntina oyo Nzambe akelaki mabele, ntango nini bampasi ekosila, mpe nini ekokómela mabele mpe bato na mikolo ezali koya.

LITEYA 6

Elikya nini ezali mpo na bato oyo bakufá?

Nini ekómelaka biso soki tokufi? Tokomona lisusu bandeko na biso oyo bakufá?

LITEYA 7

Bokonzi ya Nzambe ezali nini?

Nani azali Mokonzi ya Bokonzi ya Nzambe, mpe Bokonzi yango ekosala nini?

LITEYA 8

Mpo na nini Nzambe atiki nzela na mabe mpe bampasi?

Mabe ebandaki ndenge nini, mpe mpo na nini atiki yango ekoba kozala? Bampasi ekosila mokolo mosusu?

LITEYA 9

Ndenge nini libota na yo ekoki kozala na esengo?

Yehova, Nzambe ya esengo, alingi ete mabota ezala na esengo. Talá batoli ya Biblia oyo ekoki kosalisa mibali, basi, baboti, mpe bana.

LITEYA 10

Ndenge nini okoki koyeba lingomba ya solo?

Lingomba ya solo ezali kaka moko? Talá makambo 5 oyo ekosalisa yo oyeba lingomba ya solo.

LITEYA 11

Ndenge nini mitinda ya Biblia esalisaka biso?

Yesu amonisaki ntina oyo tozali na mposa ya litambwisi mpe alobelaki mitinda mibale ya Biblia oyo eleki minene.

LITEYA 12

Ndenge nini okoki kopusana penepene na Nzambe?

Luká koyeba soki Nzambe ayokaka mabondeli nyonso, ndenge oyo tosengeli kobondela, mpe makambo mosusu oyo tokoki kosala mpo tókóma baninga ya Nzambe.

LITEYA 13

Nsango malamu mpo na mangomba ezali nini?

Ekozala mpenza na ntango moko oyo bato nyonso bakobanda kosalela kaka Nzambe moko ya solo?

LITEYA 14

Mpo na nini Nzambe azali na ebongiseli?

Biblia eyebisi biso ntina mpe ndenge oyo bakristo ya solo basali ebongiseli moko.

LITEYA 15

Mpo na nini osengeli kokoba?

Lokola oyebi Nzambe mpe Liloba na ye, yango ekoki kosalisa basusu na nini? Boyokani na yo na Nzambe ekokóma ndenge nini?