Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

LITEYA 5

Makambo nini okomona na makita na biso?

Makambo nini okomona na makita na biso?

Argentine

Sierra Leone

Belgique

Malaisie

Bato mingi bakendeke lisusu losambo te, mpo bazwaka te biyano na mituna na bango oyo etali bomoi mpe bazwaka libɔndisi te. Kasi, mpo na nini ebongi oyanganaka na makita ya Batatoli ya Yehova? Makambo nini okomona kuna?

Okoyoka esengo ya kozala elongo na bato oyo balinganaka mpe batyelanaka likebi. Bakristo ya liboso babongisamaki na kati ya masangá mpe bazalaki kosala makita mpo na kosambela Nzambe, koyekola Biblia mpe kolendisana. (Baebre 10:24, 25) Na makita yango epai bazalaki komonisana bolingo, bazalaki komiyoka ete bazali mpenza elongo na baninga ya solosolo, elingi koloba, bandeko na bango bakristo. (2 Batesaloniki 1:3; 3 Yoane 14) Biso mpe tolandaka ndakisa na bango mpe toyokaka esengo ya ndenge wana.

Okomona ete koyekola kosalela toli ya Biblia epesaka matomba. Ndenge moko na ntango ya kala, lelo oyo mpe mibali, basi ná bana bayanganaka esika moko. Mibali oyo bayebi mpenza koteya basalelaka Biblia mpo na kosalisa biso tóyeba kosalela toli na yango na bomoi na biso. (Kolimbola Mibeko 31:12; Nehemia 8:8) Moto nyonso akoki koyemba, to kopesa biyano soki lisolo esɛngi bayangani báloba; yango epesaka biso nzela tólobela elikya na biso.​—Baebre 10:23.

Okomona ete kondima na yo epai ya Nzambe ekokóma makasi. Ntoma Paulo ayebisaki lisangá moko ya ntango na ye ete: “Nazali na mposa makasi ya komona bino, . . . mpo tólendisana, moto na moto alendisama na kondima ya mosusu, ya bino elendisa ngai mpe ya ngai elendisa bino.” (Baroma 1:11, 12) Ntango toyanganaka mbala na mbala na makita elongo na bandeko na biso bakristo, kondima na biso mpe ekateli na biso ya kotosa mibeko ya Biblia ekómaka makasi.

Tosɛngi yo oya na makita na biso ya mbala oyo ekoya mpo yo moko omona makambo oyo touti kolobela! Tokoyamba yo na esengo mpenza. Makita nyonso ezali ofele, mpe tokɔngɔlaka mabonza te.

  • Tolandaka ndakisa ya banani na ndenge ya kosala makita na biso?

  • Matomba nini tokoki kozwa soki tozali koyangana na makita?