Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

INDONÉSIE

Bibelkring

Bibelkring

NA NSUKA ya bambula ya 1930, lingomba moko na nkombo Bibelkring (nkombo ya monɔkɔ ya Néerlandais oyo elimboli “etuluku ya bayekoli ya Biblia”) efungwamaki penepene ya Laki Toba, na Sumatra du Nord. Lisangá yango efungwamaki mpo balakisi ebele bazwaki mikanda na biso ntango mobongisi-nzela moko, mbala mosusu Eric Ewins, akendaki kosakola penepene ya Laki Toba na 1936. Makambo oyo balakisi wana batángaki na mikanda na biso etindaki bango bálongwa na Lingomba ya Protesta, mpe basalaki bituluku ya koyekola Biblia na bandako. Bituluku yango ekolaki nokinoki mpe ekómaki na bankama ya bandimi. *

Dame Simbolon mondimi ya kala ya lingomba Bibelkring akómá ndeko na biso

Bato oyo bafungolaki lingomba Bibelkring bazwaki mateya ebele ya solo na mikanda oyo mobongisi-nzela wana atikaki. Ndeko Dame Simbolon, oyo azaláká mondimi ya lingomba yango kasi andimaki solo na 1972, alobaki boye: “Bazalaki koboya kopesa bendele losako mpe batikaki kosala fɛti ya Noele mpe ya mbotama. Bamosusu kutu bakómaki kosakola ndako na ndako.” Kasi, lokola bazalaki na litambwisi ya ebongiseli ya Nzambe te, eumelaki te, makanisi ya bomoto ekɔtaki na lingomba yango. Ndeko Limeria Nadapdap, oyo azaláká mondimi na lingomba yango, kasi akómá ndeko na biso alobi boye: “Bapekisaki basi kosala monzɛlɛ, kolata biloko ya matoi, kolata bilamba ya mikolo oyo, ata mpe sapato. Bapekisaki bandimi bázwa karte ya bana-mboka, mpe yango epelisaki nkanda ya bakonzi ya Leta.”

Nsukansuka, lingomba Bibelkring ekabwanaki na biteni ebele, mpe mokemoke elimwaki. Na nsima, ntango babongisi-nzela bakendaki lisusu na bamboka ya Laki Toba, bato mingi oyo bazalaki liboso na lingomba wana bandimaki solo.

^ par. 1 Bato mosusu balobaka ete bandimi ya lingomba Bibelkring bazalaki bankóto.