Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Kobakisa bandako ya losambo

Kobakisa bandako ya losambo

“Bato ya ndenge nyonso bábika”

Yehova alingi ete “bato ya ndenge nyonso bábika mpe bázwa boyebi ya sikisiki ya solo.” (1 Tim. 2:4) Na kolanda mokano wana ya Nzambe, Batatoli ya Yehova na République dominicaine basali milende mingi mpo na koteya bato ya bisika nyonso ya teritware na bango, ata mpe baoyo bazali na babolɔkɔ.

Na 1997, babongisi-nzela monene mibale bazalaki kokende pɔsɔ na pɔsɔ na bolɔkɔ ya Najayo na engumba San Cristóbal. Mokolo moko, bakutanaki na Gloria, elenge mwasi moko ya mbula 23, mwana-mboka Colombie oyo bakangaki ye mpo azalaki kotɛka bangi. Asololaki makambo ya Biblia na ndeko mwasi moko oyo akɔtaki bolɔkɔ mpo bakoselaki ye makambo. Mpo na koyanola mituna ya Gloria, bandeko mibali yango bamemelaki ye buku Ndenge ya kosolola na bato na Makomami mpe mikanda mosusu. Esengo mpe molende na ye ya koyeba solo ebendaki bato mosusu ya bolɔkɔ, mpe bato oyo bandimaki bandeko báyaka kotala bango pɔsɔ na pɔsɔ bakómaki mingi.

Solo ya Biblia ebongolaki mpenza Gloria, mpe na 1999 akómaki mosakoli. Sanza na sanza, azalaki kosala ngonga koleka 70 na kosakola na bolɔkɔ, mpe azalaki koyekola Biblia na baninga na ye motoba ya bolɔkɔ mpe bazalaki kokola malamu. Na nsima, na 2000 asɛngaki abima bolɔkɔ mpe prezida apesaki ye nzela mpo akómaki na bizaleli malamu. Babimisaki ye mpe bazongisaki ye na Colombie. Mwa moke na nsima, na 2001, azwaki batisimo, atako bato ya libota na ye batɛmɛlaki ye makasi.

Gloria Cardona ayekolaki solo na bolɔkɔ. Lelo, ye ná mobali na ye bazali babongisi-nzela

Nsima ya batisimo na ye, Gloria akómaki mobongisi-nzela. Abalanaki na ndeko moko oyo azali nkulutu, mpe bango mibale bazali babongisi-nzela ya sanza na sanza. Lelo, bazali na teritware moko ya Colombie epai mposa ezali makasi. Gloria asalisi bayekoli na ye mingi ya Biblia bámipesa na Yehova mpe bázwa batisimo. Alobi ete amonaka lokola azali na nyongo ya Yehova, mpe lolenge malamu ya kofuta nyongo yango ezali ya kosalela basusu likambo oyo basalelaki mpe ye: kosalisa bango báyeba solo.

Ndenge lisolo ya Gloria emonisi yango, bibende ya bolɔkɔ elongi te kopekisa bato oyo bazali na babolɔkɔ báyeba solo oyo ebikisaka bomoi. Betele etindaki mwa bandeko bákende kosolola na bakonzi ya biro monene oyo etalelaka makambo ya babolɔkɔ mpo na kosɛnga bango bápesa bandeko ndingisa ya kokɔtaka mpe na babolɔkɔ mosusu mpo na koyekola na bato Biblia. Na yango, bandeko mibali 43 mpe bandeko basi 6 bazwá ndingisa ya kosakola na babolɔkɔ 13.

“Yeisá bansinga ya hema na yo milai”

Na nsuka ya bambula ya 1900, République dominicaine ezalaki na basakoli 21 684, masangá 342 mpe bayekoli ya Biblia 34 380. Na Ekaniseli, bato bazalaki 72 679. Lokola bokoli ezalaki komonana, basaleli ya Yehova basalelaki nokinoki maloba oyo ya Yisaya ete: “Kómisá esika ya hema na yo monene koleka. Mpe bátanda bilamba ya hema na yo ya monene. Kotika te. Yeisá bansinga ya hema na yo milai.”Yis. 54:2.

Mokakatano ezalaki ya kozwa Ndako ya Mayangani oyo ekokoka basakoli oyo bazalaki se kokóma mingi na lisangá. Na 1996, basilisaki kotonga Ndako ya Mayangani oyo ekangamá na lopango ya Betele ya Saint-Domingue, mpe esalisaki bandeko ya engumba-mokonzi mpe ya bamboka ya pembenipembeni. Kasi, Ndako ya Mayangani ya engumba Villa González, oyo bandeko ya bingumba mosusu bazalaki kosalela ebebaki mpenza mpe esɛngaki kobongisa yango to kotonga mosusu.

Na 2001, Lisangani ya Mikóló-Bakambi endimaki bátonga Ndako ya Mayangani ya bisika ya kofanda 2 500 na lopango ya Villa González. Bandeko basepelaki mpe mingi ntango bayokaki ete bakotonga mpe bandako mpo na Eteyelo mpo na kobongisa basungi (lelo Eteyelo ya bapalanganisi ya nsango malamu ya Bokonzi). Ekozala pene na Ndako ya Mayangani mpe bakotonga bandako ya kolala, ndako ya kelasi, bibliotɛkɛ, esika ya kolamba, mpe esika ya kolya. Na 2004, ndeko Theodore Jaracz ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi ayaki kosala diskur ya bofungoli bandako yango. Banda wana, bakelasi 15 esili kosalema wana.