Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Nzambe alingaki bomoi ezala nde boye?

Nzambe alingaki bomoi ezala nde boye?

LELO oyo, soki otángi bazulunalo, to soki olandi bansango na televizyo to na radio, okomona ete bazali kolobela mingi mabe oyo bato bazali kosala, bitumba mpe terorisme. Longola makambo wana, yo moko ozali na makambo oyo ezali kotungisa yo. Ntango mosusu, ozali na mawa mingi mpo ozali kobɛla to mpo ndeko na yo to moninga na yo akufi. Ntango mosusu ozali na makanisi lokola oyo ya Yobo, moto moko malamu, oyo alobaki ete ‘atondi na bapasi.’​—Yobo 10:15, Bible na lingala ya lelo oyo.

Omituna mituna oyo:

  • Nzambe alingaki ete bomoi na ngai mpe ya bato mosusu ezala nde boye?

  • Eloko nini to nani akoki kosalisa ngai nayeba ndenge ya kolonga bampasi na ngai?

  • Tokoki kozala na elikya ete mokolo mosusu tokofanda na kimya awa na mabelé?

Biblia ezali kopesa biyano ya malamu na mituna yango.

 BIBLIA ETEYAKA ETE NZAMBE AKOSILISA BAMPASI OYO AWA NA MABELÉ.

“Akopangwisa mpisoli nyonso na miso na bango, mpe liwa ekozala lisusu te, ná mawa ná koganga ná mpasi ekozala lisusu mpe te.”​—Emoniseli 21:4

“Motɛngumi akopumbwa lokola mboloko.”​—Yisaya 35:6

“Miso ya bakufeli miso makofungolama.”​—Yisaya 35:5

 “Baoyo nyonso bazali na kati ya malita ya kokanisama . . . bakobima.”​—Yoane 5:28, 29

“Mofandi moko akoloba te ete, Ngai nazali na maladi.”​—Yisaya 33:24

“Masango ekotondana na mokili.”​—Nzembo 72:16

 LUKÁ KOZWA BOLAMU NA MATEYA YA BIBLIA

Koloba mbala moko te ete makambo oyo outi komona ezali ndɔtɔ mpamba. Nzambe alaki ete akosala yango, mpe Biblia elimboli ndenge oyo akosala yango.

Kasi Biblia esuki wana te. Ezali mpe komonisa ndenge oyo okoki kozala na bomoi ya malamu mpenza banda sikoyo. Kanisá naino mwa moke mitungisi mpe bampasi oyo ozali na yango. Ekoki kozala ntango mosusu ete ozali na mbongo te, ozali na mikakatano na libota na yo, nzoto ezali malamu te, to mpe ndeko na yo moko to moninga na yo moko akufi. Biblia ekoki kosalisa yo oyeba ndenge ya kosala liboso ya bampasi yango lelo oyo mpe ekoki kokitisa mpasi na yo na biyano oyo ezali kopesa na mituna lokola oyo:

  • Mpo na nini tozali komona mpasi?

  • Ndenge nini tokoki kosala mpo tólonga mitungisi ya bomoi?

  • Tokoki kosala nini mpo libota na biso ezala na esengo mingi?

  • Nini ekómelaka biso soki tokufi?

  • Mokolo mosusu, tokomona lisusu bandeko to baninga na biso oyo bakufá?

  • Nini ekoki kondimisa biso ete Nzambe akokokisa makambo oyo alaki mpo na mikolo oyo ezali koya?

 Lokola ozali kotánga buku oyo, yango emonisi ete olingi koyeba mateya ya Biblia. Buku oyo ekosalisa yo. Okomona ete mituna ya baparagrafe. Bato mingi basepelaka ndenge bayekolaka Biblia elongo na Batatoli ya Yehova na mituna mpe biyano. Tokanisi ete yo mpe okosepela koyekola bongo. Koyekola makambo oyo Biblia eteyaka mpenza ezalaka likambo moko ya esengo mingi. Yango wana, tosɛngi Nzambe apambola yo lokola ozali koyekola sikoyo!