Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

GÉORGIE

Namonaki ete bomoi na ngai ezalaki malamu mpenza

Madona Kankia

Namonaki ete bomoi na ngai ezalaki malamu mpenza
  • ABOTAMAKI NA 1962

  • BATISIMO 1990

  • NA MOKUSE Azalaká na parti ya Bakoministe na ekólo Géorgie, asalisaki bato ebele báyeba solo. Na 2015, azwaki diplome na kelasi ya liboso ya Eteyelo ya bapalanganisi ya nsango malamu ya Bokonzi na Tbilissi.

NTANGO nayambaki solo na 1989, nazalaki moto ya lokumu na parti ya Bakoministe na engumba na ngai, Senaki, mpe mbala mingi nazalaki kokɔta na likita ya Soviet Suprême ya Géorgie, oyo ekokani na parlema ya mikolo oyo. Elenge mobali moko mpe alakaki ngai libala, yango wana namonaki ete bomoi na ngai ezalaki malamu mpenza.

Papa ná mama basalisaki ngai nalingaka Nzambe. Yango wana nazalaki kondima Nzambe atako nazalaki moto ya Koministe. Ntango nakómaki koyekola Biblia, nazwaki biyano ya malamu na mituna na ngai nyonso, yango wana nazwaki ekateli ya komipesa na Yehova. Kasi bato ya libota na ngai, baninga, ezala ya mosala mpe elenge mobali oyo alakaki ngai libala, basepelaki te na ekateli oyo nazwaki.

Lingomba na ngai ya sika esalaki ete bandeko na ngai ya libota básundola ngai mpe ezalaki ata na boyokani moke te na mosala na ngai ya politiki. Namonaki malamu nalongwa na ndako, naboya elenge mobali yango mpe natika mosala na ngai ata mpe kolongwa na parti ya Bakoministe mpe na parlema ya Union Soviétique. Nsima ya kozwa batisimo, baninga mpe bato ya libota batungisaki ngai mpenza. Lokola nayebanaki mingi na engumba na ngai, nakendaki na engumba ya Koutaïssi, epai nabandaki mbala moko mosala ya mobongisi-nzela.

Ntango bato batunaka ngai soki ebongaki nandima konyokwama bongo mpo na kondima na ngai, nayanolaka bango kozanga kokakatana ete nazali mpenza na esengo na bikateli oyo nazwaki. Atako baboti na ngai bayebaki mpenza te ntina oyo nazwaki bikateli wana, nazali na esengo ndenge bateyaki ngai nalinga Nzambe mpe mozalani na ngai. Yango esalisaki ngai mpenza na bomoi.