Jide ndrët al cuntenut

L Servisc dl Rëni

L Servisc dl Rëni (Unser Königreichsdienst-Il Ministero del Regno) dà nfurmazions n cont de chësta reunions di Testemonesc de Iehova: l Stude Biblich de Cungregazion, la Scola per l Servisc Teocratich y la Reunion per l Servisc.

Nota: N valgun articuli dl’edizion stampeda pudëssa vester autramënter da chëi dl’edizion online.

 

Te Vosta rujeneda ne n’ie chësc cuntenut nia a despusizion. Pudëis crì ora n’autra rujeneda.

Te chësta rujeneda ie a despusizion cuntenuc tla plates tlo dessot: