Lupani ira muwone myasee

Lupani ira muwone menu wanambili

Mboni dha Yohova

Ilolo

Vepani funjedha Bibilya mo-opagali

Munofuna idhiwa vinjinji vya Bibilya? Akhala vili eeno, munoodha khami-iwa na funjedha Bibilya va nyumbani vinyu mo-opagali. Muvepe funjedha Bibilya molemba mokwakwanela va formulariyo ili chindomu.