Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

Hk’e leˇ Liꞈ hpu Henˇ tuˬ lawˬ ve

Nawˬ Liꞈ hpu htaꞈ chi aꞈ kehˉ shiˍ gaˇ laˇ. Shiˍ gaˇ k’o, aˉ hk’aw lo hk’e leˇ Liꞈ hpu henˇ ve awˬ hk’aˇ te nyi sheˍ. Liꞈ hpu henˇ gaˇ k’o, awˬ hawˉ lo nawˬ ve awˬ lawn awˬ tanˇ htawˆ bvuhꞈ keu sheˍ.