Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

 K’a muiˬ liꞈ 132

Ngaˬ hui teˇ suhˍ teˇ shaˍ tiˉ hpehꞈ ve

Select an Audio Recording
Ngaˬ hui teˇ suhˍ teˇ shaˍ tiˉ hpehꞈ ve

(Awˬ hkuiˉ puiˍ 2:23, 24)

 1. 1. Ngaˬ leh yaˇ miˇ teˇ geh chehˇ ve,

  Ngaˬ ve awˬ shaˍ, awˬ muꞈ ku hpehꞈ ve.

  Ngaˬ awˬ pon G’uiˬ sha gu hehnˇ peuˬ,

  Yawˇ lehˬ “ngaˬ miˇ ma” yoˬ.

  Teˇ suhˍ teˇ shaˍ hpehꞈ ve pa taw,

  Awˬ bon g’a ve kaꞈ pehˬ daꞈ ve yoˬ.

  Hawˉ hk’aˆ yaˇ miˇ teˇ geh chehˇ ve,

  Teˇ yehˬ k’a hpehꞈ la ve.

  Teˇ nyi le, G’uiˬ sha kanˉ htaꞈ te ve.

  Maˍ laˇ ve pa taw,

  Haꞈ daꞈ ve hpeuꞈ maw piˇ g’a.

  Ka tiꞈ te taˍ g’aꞈ te tuˬ yoˬ.

  Ha lehˬ awˬ yanˇ ngaˬ hui cawˬ tuˬ yoˬ.

  Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ yawˆ yan -a veuˬ.

  Nawˬ htaꞈ co co taiˍ taiˍ haꞈ ve.