Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ K'a muiˬ Chiˇ mvuh Piˇ-oˆ, Noꞈ mehˆ Maˇ Cawˬ (K'a muiˬ hkawˇ 55 puˆ)

DOWNLOAD VE AWˬ HK'Aˇ TEˇ HPAˍ