Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

A’dipiki E’yo Yehovani Leleri ’Ye Andrusi Ni Ya?

 IMBATA 23

’Ba Buku Amani ’Diyi Si azini Oja Ti Ndu Ndu Si Ngoniru?

’Ba Buku Amani ’Diyi Si azini Oja Ti Ndu Ndu Si Ngoniru?

Arakala Buku sizu Amerikaa ri

South Korea

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Amani ecozu “e’yo baru” ’diri “oluzu ’ba nyakua ’diyi ma tia, suru dria pi ma tia, enyati pie, ti ’yoza pie, ’ba pie,” ama buku gba ti 750 ma drileasi. (E’yo Eceza 14:6) Ama azi ewa ewa ’diri nga ngoni ngoni? Ama ’diri ’ye azakoma ’ba yi owipi ceni ti ojapi ’diyi vu risi—woro ’Ba Yehova ma E’yo Eti Nzepi ’Diyi.

Okorisi ba eri si Mundu Tisi. Adripi Otuta Otupi Wudrikurusi ofisi ambo amaniri ma alea ’diyi ki azi Buku Sizuri otu ni. Arakala azi ’di niri azi nderi awa ’ba ofisi ambo ’di ma alea ’diyi pi dri ofisi azi ndu ndu ’diyi pie. ’Ba afa sipi ’diyi ni engazu pari kakau ma alea risi, ’ba dria ni o’a ayikosi buku amani gba ’diyi si a’dusikuni eyi e’yo dri ndu ndu ’ba dria bipi wudrikurusi ri nze.

’Ba di afa ’bani si ’bo ’diyi idri ’ba ti ojapi ’diyi pi vu. ’Baka di e’yo ’bani si ’di ma ale amvi palesi palesi ’bo, ’ba di eri idri kompiota ma aleasi ’ba ti ojapi wudrikuru drisi dria ’diyi pivu ecozu eri ojazu ’bani eri lazu kilili beni. Eyi e’yo “kilili adaru” afa ’bani si mundu tisi ri ma alea ri ma ifi ecepi ti eyi vurisi ri si i.Eklesiaste 12:10

Kompiota ni azi ’diri ’ba ewa koko. Kompiota econi pa so ’ba buku sipi azini ojapi ti ndundusi ’diyi pi ma paria ku. Te kompiota ni ovuzu afa ndundu azi ngazu azini e’yo ’yoza ma ifi ecezu ewa koko ’diyi pie risi, eri fe azi ni aci mbele mbele. ’Ba Yehova ma E’yo Eti Nzepi ’Diyi edeki afa azi ngazu kompiota ma alea ’bani omve mundu tisi Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS) ru ri ’bani ecozu e’yo aluri sizu, e’da ’bani ayu ’diyi pie dria ti turu turu si sawa aluri ma alea, eri otuzu ngonde gbazaru coticoti.

Asisile amani opko ’bazu angiri ti kakau ojazu vini ti ’ba were ni nze ni ’diyi pie ri ngoni ya? Ama ’ye ’dini a’dusikuni Yehova le “’ba dria ma ovu pazaru azini eyi ma eca e’yo adaru nizu.”1 Timoteo 2:3, 4.

  • ’Ba buku amani gba ’diyi ki si ngoni ngoni?

  • Asisile amani buku amani ’diyi ki ojazu ti ndundu si ri ngoni ya?