Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 94: Le Anzi Nyiri Yi Saaru

A’diko 94: Le Anzi Nyiri Yi Saaru

MI NE nga Yesu ni mva werea ’di biria. ’Di ece ada ada Yesu le anzi yi saaru. ’Ba azi Yesuni ndrepi ’diki ’ba erini ti opele ’diyi. Mi ni Yesu ’yo yini ngoniari ra ya? Ama ma isu ki nga.

Yesu pi ’ba erini imbale ’diyi pie ebi ki engaria aci izua. Gerikoa ’dale, ’ba ti opele ’diyi ebiki agata ga eyi ma eselea. Ani aci nde ma vutia, Yesu nga yi zi kini: ‘Emi ta agata ga a’du ma dria ya?’ Te adani Yesu ni ndra ’ba nde ’diyi ebiki agata ga a’du ma driari ra. Ani zi lu zita ’di nizu kani ’ba ti opele ’diyi ki nga lu ini ra ya ri nizu.

Yesu ni mva werea ni be

Te ’ba ti opele ’diyi ga ki eri omvi kosi, a’dusikuni geria ’dale riki agata ga a’di ni eyi ma eselea amboru nia ri ma dria. ’Ba ti opele ’diyi ma aziri leki ndra ovu amboru azi ’diyi pi ma drilea. Yesu ni ’di nga lu eyini egata ’da i onzi ngoni ru?

Nga mva werea ’da omve eri ’bazu ’ba ti opele ’diyi pi ma drilea. Nga ‘di ’yo ’ba ti opele ’diyi pini kini: ‘Ale emi niki e’yo diri, eka emi oja ecazu anzi nyiriru ’dile ku, emi cani fi suru Munguni ri ma alea ku. ’Ba angiri suru ’di ma alea ri ’ba ecapi wereru anzi nyiri leri i.’ Mi ni Yesu ’yo dini a’du e’yo siari ra ya?

Dini anzi nyiri egaki ni e’yo ta lezu ovuzu amboru ’ba azini ma drilea ku. Ani le di ’ba ti opele ’diyi ma ovuki anzi nyiri le eyini ecozu ani agata gazu eyima eselea a’dini amboru ni’ari ma dri ku beni.

Geri azi Yesu ni edazu i le anzi nyiri yi saaru ri vini ci indi. Mba were ’di ma vutia ba kakau ejiki anzi nyiri yi emuzu Yesuni nezu. Te ’ba ti opele ’diyi ogaki anzi nyiri ni emuzu Yesu vu si. Yesu nga ’yo eyi tia: ‘Emi fe anzi nyiri ma emu ma vu, ’ba ma atri eyi ku. A’dusiku ni suru Munguni ri ’ba awadini ’diyi ni.’ Yesu nga di ki ’du i ma dria dika nga tusu co eyi ma dria. Nizu Yesu le anzi nyiri yi saaru ’diniri ovuni e’yo azi orodriru ni ku ya?

Matayo 18:1-4; 19:13-15; Marako 9:33-37; 10:13-16.Zita ki

 • ’Ba ti Opele ’diyi agata ga a’du ma dria eyini imvi ria engazu aci izuru ria?
 • Yesu omve mva werea ni imuzu pa sozu ’ba ti Opele ’diyi ma eselea a’du e’yo si ya?
 • Le ’ba ti opele ’diyi ma o’biki o’azu anzi nyiri le geri ngoni le ri si ya?
 • Mba were mavutia, Yesu ece geri ngoni leri si i le anzi nyiri yi saaru?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Matayo 18:​1-4.

  Yesu ayu e’yo o’beza erini ’ba imbaria i a’du e’yo si ya? (Mat. 13:34, 36; Mar. 4:​33, 34)

 • Mi la Matayo 19:​13-​15.

  Adriza anzi nyiri ni le ama obi pamvu ra aka ki le tusu coza Suru ni ri isu ra ria ri ngo i? (Zab. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 • Mi la Marako. 9:​33-​37.

  Yesu imba ’ba ima vuti bipi ’diyi a’du e’yo ni e’yo lezu ovuzu ’ba amboru ri ma dria? (Mar. 9:​35; Mat. 20:​25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:​5-8)

 • Mi la Marako 10:​13-​16.

  E’yo nzezu Yesu be ri ndra ewa koko ru a’du ma e’yo si, ani e’yo mbaza Kanisaa ’diyi ni eco oni ’dia ri ngoni? (Mar. 6:​30-​34; Fil. 2:​1-4; 1 Tim. 4:​12)