Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 100: Yesu ni Ovuzu Amvua Ri

A’diko 100: Yesu ni Ovuzu Amvua Ri

EYI ni efuzu jo gorofa ru ’da ma aleasi ’bo ri ma vutia, Yesu pi ’ba ti opele ’diyi pie nga ki mu amvu Getesemani ma alea. Ebiki oku emu ’dia ra pale kakau. Yesu nga di ’yo eyi tia ma o’aki mile be mgbo azini Mungu ziza si. Nga di mu eyi ageyia risi were re, nga i eco va Mungu zizu.

Vuti vuti ru, Yesu nga dri eda ’ba ti opele ’diyi andrizu. Mi ni eyiki a’du ’ye’ari ra ya? Eyi ki o’du ko! Pale na Yesu lu eyi ni ma o’aki mile be mgbo, te erini eyiki andri ria sawa alu alusi, isu eyi o’du koria. Asizu ’yo kini: ‘Emi o’du ko sawa di ma alea ngoni ru ya? Emi ni kini sawa eca ’bani ma fezu ari’ba mani ma dria ’bori ku ya.’

Erini nga e’yo nzezu eyi be ria, o’duko obi ongulumu ni nga eku ’da coti. Mi ne! ’Ba nde yi emu sei be azini aju be! Eyi ma dria aci ci indi diza fezu eyi dri. Eyini ecazu enyia ogogo ’boria, ’ba azi alu ni nga ifu o’bi ongulumuru ma eselea si muzu Yesu vu. Nga eri ma o’bolo ndru ekile mini ne ’di le. Agu nde ’di i Yuda Isikariote i! Ndru Yesu ma o’bolo a’du e’yo si ya?

Yuda ni Yesu i ozi

Yesu nga zi: ‘Yuda, mi ndru ma o’bolo ma ma o’di nyazu ya?’ Ee, o’bolo ndruza ’di eceta ru ’ba Yuda ni ovuzu eyi be ’diyi ni agu eyi ni le Yesu i ri nizu. ’Ba Yesu ni lepi ’di nga ki di efu dria lezu eri bizu ani beni. Te Petero leni ndra ’bani Yesu ni bizu ’dini niku. Nga sei erini ta ovuzu eri be ri inze lezu agu i ma ageyia enyia ri ma dri gazu va, te sei nga agu ’da ma bile li i. Te Yesu nga agu nde ma bile ’du ’bazu vile.

Yesu ’yo Petero tia: ‘Mi da sei mini ma dri vile pari erinia. Mi ega kini ma econi ma ati ni zi malaika fezu alifu alifu ma pazu ’dini ku ya?’ Ee, ecora! Te Yesu ga i ati ni zizu malaika ti epezu i ma aza kozu si, a’dusiku ni ra sawa ca di ari’boni i bizu ’bo. Nga fe ’bani i bizu jizu ’dale. Ama ma ne nga a’du e’yo ’ye i Yesu be ni ari.

Matayo 26:36-56; Luka 22:39-53; Yohana 18:1-12.Zita ki

 • Yesu mu ’ba ima vuti bipi ’diyi pie ngoa eyi ni esizu gorofa sia risi ’bo ri ma vutia, azini lu eyini ma ’yeki a’du afa ni ya?
 • Yesu ni dri edazu ’ba ti opele ’diyi pi vu ria, esu a’du e’yo ni i ’yeru ni dika e’yo ’di ’ye i pale si?
 • A’di pi efiki amvua ni, azini Yudasi Isikariote ’ye a’du afa ni, ekile e’da ma alea ’da le?
 • Asisile Yudasi ni Yesu ma o’bolo ndruzu ri ngoni, ani Petero nga a’du ma e’yo ’ye?
 • Yesu ’yo Petero ni ngoni, dika asisile Yesu ni malaika yi zizu Mungu vu ima aza kozu ku ri ngoni ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Matayo 26:​36-​56.

  Geri Yesu ni imbata fezu ’diyi eceta kilili ru ni mbaza Kanisa ocepi ’diyi ni ngoni ru ya? (Mat. 20:25-​28; 26:​40, 41; Gal. 5:​17; Efe. 4:​29, 31, 32)

  Yesu ne ndra ’bani nyafe a’di ni ’diyi ayuzu ’ba azi ma rua ri ma e’yo ngoni ya? (Mat. 26:52; Luka 6:​27, 28; Yoh. 18:36)

 • Mi la Luka 22:​39-​53.

  Ndra malaika ni emuzu okpo fezu Yesu ni amvu Getesemani ma alea ri e’da a’ita Yesu ni ri were ru ’dini ya? Mi ece e’yo ’di. (Luka 22:​41-​43; Isa. 49:8; Mat. 4:​10, 11; Ebr. 5:​7)

 • Mi la Yohana 18:​1-​12.

  Yesu ko ’ba ima vuti bipi ’diyi ma aza ari’ba vu risi ngoni ngoni, dika e’yo amani eco oni eceta ’di ma alea ri ngoni ya? (Yoh. 10:11, 12; 18:​1, 6-9; Ebr. 13:6; Yak. 2:​25)