Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 79: Danieli Ni ’Bule Kami ni ma Alea

A’diko 79: Danieli Ni ’Bule Kami ni ma Alea

KAKA! Ena ekile Danieli ni e’yo ewaru ma alea nile. Te kami ’yoni e’yo onzi eri rua ku! Mi ni a’du ma e’yo siari ra ya? A’di be Danieli i’bule kami ni ma alea ni ya? Ama ma isu ki nga omvita ni.

Opi Babiloni ni ri di ’sawa ’disi Dario ’i. Le Danieli ni saaru a’dusikuni Danieli ni ndra ’ba azi asi anzuru be ni dika ’ba azi onduaru ni. Dario pe di Danieli i ’ba ’wara opi nyaza suru i ni ma alea ’diyi ma drilea. Fe di ani ’ba ’wara azi suru nde ma alea ’diyi ecaki ma ’yala si, ani nga ki di e’yo ’ye ’dinile.

Dario

Ngaki di mu Dario vu yozu kini: ‘Opi, ama a’i ki ra mini azita ’bazu o’du 30 ’ba azini ecozu izita izizu Mungu azi nduni vu ku, pe lu mi ’i opi La. ’Ba azini ka azita ’di nyora, ma ovu ’bezaru kami ma ’bulea ecekokoru.’ Dario nini asisile ’ba ’diyi ni lezu ’i ma ’ba azita ’di i’ri ngoniari ku. Te ega ’di egata muke ni, ani fe di ’ba si azita nderi va. Fe ani sawa ’disi econi di azita nde ’di oja ku.

Danieli ni e’yo nizu azita nde ’di ma dria ’boria, nga mu akua, zi Mungu oku drorile. ’Ba onzi ’di ni ra Danieli ngani ku Yehova ni zizu ku. O’aki di ani ayikosi a’dusikuni otuta eyini lezu azi Danieli ni atrizuri di nga ’i ’ye ra ecekokoru.

Dario ni asisile ’ba ’di ni azita ’di ’bazuri nizu ’boria, o’a candisi. Te econi azita nde ’di oja ’dini ku, ani nga di azita fe ’bani Danieli i’bezu kami ma ’bulea. Te opi nga ’yo Danieli tia kini: ‘Ma ovu asi ’bazasi, ada Mungu mini azi ngazu ri nga mi pa ra.’

Dario ovu candi amboru si ani ini ’dasi koni o’du ku. Obitisi nga nzu kami ma ’bulea. Mi ico eri ne ’da ra. Nga oyu o’duko orusi kini: ‘Danieli ati’bo Mungu idriru rini ri la! Mungu mini azi ngazu ri pa mi kami ma tiliasi ra ya?’

Danieli ni kami ma ’bulea

Danieli omvi e’yo opi tia kini: ‘Mungu epe malaika ini ma ti kami ma ti opizu ci ani ’yeki ni e’yo onzi ma rua aluni ku.’

Opi o’a ayikosi ’saaru. Nga azita fe ’bani Danieli ni enzezu kami ’bulea risi amve. Dika fe ’ba onzi lepi Danieli ma ja dri ra ’diyi ’ba o’be eyi kami ma ’bulea. Denga isuni ’ba nde ’diyi cakini va ’bule ma etia ku, kami ngaki eyi obi oli alea dika oceki yi ma faleko ndundu.

Opi Dario nga di waraga si ’ba i vile surua ’diyi dri dria kini: ‘’Ba dria ma ru Mungu Danieli ni. Ede tali amboru ’dinile ’diyi. Opa Danieli i kami ma tileasi.’

Danieli 6:1-28.Zita ki

 • Dario ni a’di i, dika ne Danieli ni ’ba ngonile ri ru ya?
 • ’Ba ma’yala ru ’dinile ri feki Dario ’ye a’du ma e’yo ya?
 • Danieli ni azita o’diru ’diri onizu ’boria, ye a’du afa ni ya?
 • Dario ma asi ri oti kpere erini o’du kozu ku a’du ma e’yo si, ani o’biti drio drio ’ye a’du afa ni ya?
 • Danieli omvi Dario ni ngoni ya?
 • A’du ma e’yo ’ye i ’ba onzi ndra lepi Danieli ni ’dipi ’diyi be ni, dika Dario nga di a’du ma e’yo azi ’ba dria ivile surua ’diyi dri?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Danieli 6:​1-​28.

  Otuta ’bani otu Danieli ma dria ’di ega ama otuta ’ba azi ’ba ’ba Eyo Eti Nzepi Yehovani ’diyi onzopi ’diyi ni ri ma dria ngoni ru ya? (Dan. 6:7; Zab. 94:20; Isa. 10:1; Rum. 8:​31)

  Atibo Munguni andrusi ’diyi ecoki eceta Danieli ni ma vuti obi ngoni ngoni azita dri gbazu “’ba ’ba dricepi ’diyi” ma palaa ri ma dria ria? (Dan. 6:​5, 10; Rum. 13:1; ’Yeta 5:​29)

  Ama ecoki eceta Danieli ni azi ngaza Yehova dri “sawa dria si” ri ma vuti obi ngoni ngoni ya? (Dan. 6:​16, 20; Fil. 3:​16; Ece. 7:​15)