Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 59: Le Daudi Ma Apa A’du E’yo Si’ari

A’diko 59: Le Daudi Ma Apa A’du E’yo Si’ari

DAUDI ni Goliato ni ’dizu ’bo ri ma vutia, asikari ma ambo Abinari nga eri eji Saulo vu. Saulo o’a ayikosi ’yeta Daudi ni si. Nga eri ’ba asikari ma drile ru dika fe erini o’azu opi vile joa.

Asikari ni dri edaria a’di ’diza ’ba Filistia ni be ’bo ri ma vutia, oku yi nga ongo ngo dini: ‘Saulo o’di ’ba alifu alifu, te Daudi o’di ’ba alifu mudri dri pie.’ E’yo ’di fe Saulo eca ma’yala si, a’dusikuni ’ba fe ruta Daudi ni aga Saulo niri ra. Te Saulo ma mvi Yonatani ovuni ma’yala si ku. Le Daudi ni saaru, dika Daudi le vini eri indi. Ani ’ba iri ’diyi so oyo o’azu agyi ru dani dani.

Opi Saulo ni aju ’di

Daudi ni ndra ’ba azi a’dungu copi saaru ’dinile ni, e’yo ’disi Saulo le ndra eri ani tu. Te o’du alu ma’yala Saulo vileri fe erini e’yo azi ta sipi ku ’dinile ni ’yezu. Daudi ni a’dungu aviria, Saulo nga aju ’du dika ’di eri kini: ‘Ma andrusi Daudi ni so abi rua!’ Te Daudi na i ra, aju awini eri so ku. Vuti vuti ru Saulo so vini ro dika. Daudi nga di ne kini le i ma o’a mile be.

Mi eco oyo soza Saulo ni ega ra ya? So oyo kini, i nga i ma izi ni fe okuru agu ngapi Goliato ni ’dipi ri dri. Asizu Saulo nga ’yo Daudi tia eco ima izi Mikale ni ’du ra ka eco ari’bo Filisita ni o’di 100 ra ria. Mi ega nga e’yo ’diri! Saulo ega kini ’ba Filistia ni ki nga Daudi ni ’di ra. Te awini eri ’di ku, coti Saulo nga izi ni fe Daudi dri oku ru.

O’du alu Saulo nga olu ati’bo ini ’diyi dri Yonatani pie kini ile Daudi ni fu ra. Te Yonatani ’yo ima ati tia: ‘Mi ’di Daudi ni ku. ’Yeni nga e’yo azi onzi ’dini ni mivu alu ni ku. Kani e’yo dria erini ’yele ’diyi ko mi aza saaru. Owi idri ini Goliato ni ’dizu, mi ni e’yo ’diri eriria mi o’a ayikosi.’

Daudi ni apa aju si

Saulo nga e’yo eri mvi ini ma tilia, ani so oyo Daudi ni ’dizu ku. ’Ba nga Daudi ni iji vile Saulo vu joa azi ngazu ndra o’ko rile. O’du azini alu dika Saulo nga vini aju i vile ri ’du Daudi ni ’dizu. Te Daudi na i ra aju so abi dika. ’Di di sawa ’disi pale nari! Daudi nga ni ra ada ada le i ma apa di ra!

Ini ’dasi Daudi nga mu jo inia. Te Saulo pe ba azini ma ti muzu eri ’dizu ’dale. Mikali ni otuta ima atini otu ’diyi ra. Nga ’yo agupi ini ma tia: ‘Mi ka apa andru inisi ku, drusi mi nga dri jara.’ Ini ’dasi Mikali nga Daudi ma azako apazu derisa si. Eli aziri ’dipi, Daudi ri apa pari ndu ndu ma alia Saulo kazu i isuzu ku beni.

1 Samueli 18:1-30; 19:1-18.Zita ki

 • Saulo o’a ma’yalasi Daudi vu a’du si, te Saulo mvi Yonatani ni ndu ngoni ru ya?
 • O’du alu a’du afa ’ye i ni Daudi ni a’dungu coria Saulo ni?
 • Saulo ’yo Daudi ni ngoni de nga ’duni Saulo izi Mikali ni ima okuru ku, azini Saulo ’yo ’dinile a’du e’yo si ya?
 • Mini ndre le e’da ma alea ri le, a’du afe ’ye i ni Daudi ni a’dungu coria Sauloni?
 • Mikali mba Daudi ma idri ma ta ngoni ru, azini Daudi nga a’du afa ’ye eli aziri?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la 1 Samueli 18:​1-​30.

  Leta Yonatani ni Daudi ni lezu saaru ri ece geri ‘kabilo o’biru’ ’diyi ni eyi lezu ‘kabilo were’ ri be ri ngoni ngoni ya? (1 Sam. 18:1; Yoh. 10:​16; Luka 12:32; Zek. 8:​23)

  Adanisi Yonatani ni tro ta ecazu opiru ni Saulo ma paria ra ti, e’yo sile 1 Samueli 18:4 a ri ece dri gbaza Yonatani ni opi ’bani pe ri ma palea ri ngoni ru ya?

  Yeta Saulo ni ’ye ’di ece ma’yala eco ’ba dri ce e’yo onzi angiri ’yezu ngoni ngoni, azini ’diri ama dri imbata ngoni le ri fe ya? (1 Sam. 18:​7-9, 25; Yak. 3:​14-​16)

 • Mi la 1 Samueli 19:​1-​17.

  Ka te e’yo ’bani sile 1 Samueli 19:​4, 5 a ri si, Yonatani owi idri ini ngoni ngoni ya? (1 Sam. 19:​1, 6)