Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 43: Yosua Eca Dricere Ru

A’diko 43: Yosua Eca Dricere Ru

MUSA le mu ’ba Israelini ’diyi be Kanania indi. Nga Yehovani zi kini: ‘Mi ma fe mama aga Yi Yoridani ma dri Yehova la, ma ma ndre angu alaru ’da i beni.’ Te Yehova nga yo kini: ‘’Di ca ra! Mi ma yo ’dile dika ku!’ Mi ni Yehovani ’yo ’dini adu e’yo si’ari ra ya?

Eyo ’di ye i aleari Musa ni oni gbazu pale iri risi. Mi ega nga, eyi ki Aroni be feni inzita Yehova ni ku. Awini lu ’ba pini kini Yehova fe yini yi engazu oni ma alea si ni ’dini ku. E’yo ’disi Yehova ’yo i ngani fe yini fizu angu Kanani nia ku.

Mba were Aroni ni drazu ’bori ma vutia, Yehovani ’yo Musa ni kini: ‘Mi ma ’du Yosua ni, mi ma fe eri ni pa sozu Eleazari kuhani ru ri ma drilia azini ’ba yi ma drilia. Eyi ma drilia ’da dria, mi ma lu ’ba dria ni kini ‘Yosua ni dricere o’diru ri i.’ Musa nga ’ye ekile Yehohovani ’yole rile, mini ndrele i’da ’diri ma alia ri le.

Musa nga azi kini Yosua ni sawa ’disi dricere

Yehovani nga ’yo Yosua ma tia kini: ‘Mi ma ovu okporu azini mi ma ovu urisi ku. Mi nga ’ba Israelini ’diyi ma dri ce angu mani fele eyi ni ’di ma alia dika ma nga ovu mi be.’

’Da ma vutia Yehova nga ’yo Musa ma tia ma tu Oni Neboari ma dria oru angu Moabua ria. Oru ’dale Musa eco angu ndre Yi Yorudani ma dria si angu ndrizaru Kanania ri ma alea ra. Yehova nga ’yo Kini: ‘’Diri angu mani nga fe anzi Ibrahimu ni dri, Isaka ni dri, azini Yakobo ni dri ri. Ma e’da mini angu nderi ’bo, te ma ngani fe mini cazu alenia ku.’

Oni Nebo ma dria ’daa Musa nga dra ra. Eri ma eli ca ’deresi 120 ’bo. Eri ovu okpo be, azini eri ma mile ni deresi nga angu ndre kilili ru. ’Ba yi ovu candisi tu, nga awu wu Musani drazu ri si. Te nga ovu ayikosi Yosua ni eca eyi ma dricere o’diri ru risi.

Kalafe 27:12-23; Azita Amvizu 3:23-29; 31:1-8,14-23; 32:45-52; 34:1-12.Zita ki

 • E’da ma alea ’di le, ’ba iri pa so pi Musa be ’diyi ki a’di piki?
 • Yehova ’yo Yosua ma tia ngoni ya?
 • Musa tu Oni Nebo ma dria a’du e’yo si, dika Yehova ’yo eri ni ngoni ya?
 • Musa ni drazu ria deresi eri ma eli si ya?
 • ’Ba o’aki candisi a’du e’yo si, te asisile eyi ni o’azu ayikosi ri ngoni?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Kalafe 27:​12-​23.

  Azi amboru Yosua ni esu engazu Yehova vu ri ngo i, dika Yehova ni ’ba i ni ’diyi ma aza ko andrusi ngoni ngoni ya? (Kal. 27:​15-​19; ’Yeta 20:28; Ebr. 13:​7)

 • Mi la Azita Amvizu 3:​23-​29.

  Yehova oga Musa pini Aroni be fizu angu ’ba ni oyo ni so ’bo ’da ma alea si a’du e’yo si, azini imbata ama ni oni ’dia ri ngoni? (Azi. 3:​25-​27; Kal. 20:​12, 13)

 • Mi la Azita Amvizu 31:​1-8, 14-​23.

  E’yo Musa ni nze asizu anzi Israeli ni dri ri e’da a’i imbata engapi Yehova vu ri ra ngoni ru? (Azi. 31:​6-8, 23)

 • Mi la Azi Amvizu 32:​45-​52.

  Le O’duko Mungu ni ri ma bi idri amani ri ngoni ya? (Azi. 32:47; Lev. 18:5; Ebr. 4:​12)

 • Mi la Azita Amvizu 34:​1-​12.

  Tro Musa ni ndra Yehova ni nezu ima mile si ’dini ku ti, Azita Amvizu 34:10 e’da amani agyi Musa ni Yehova be ri ngoni? (Efu. 33:​11, 20; Kal. 12:8)