Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 42: Akanya Ni E’yo Nzezu Ri

A’diko 42: Akanya Ni E’yo Nzezu Ri

MI ERI Akanya e’yo nzepi ni ’bo ya? Mi eco omvi ‘Yo.’ ‘Anyapa nzeni e’yo ku.’ Te Biblia nze amani e’yo akanya e’yo nzepi ri ma dria. Ama ma ndre di ’ye i ngoni ngoni ya ri.

Malaika

’Ba Israelini ’diyi di gonde muzu angu Kanani nia. Balaki, opi Moabua ri i urisi ’ba Israelini si. Nga agu, i supi ndrizaru omvele Balamu i ri ma ti pe ’ba Israelini ’diyi trizu. Balaki kini inga Balamu ni sende angiri ni fe, coti Balamu nga di mu dri fuzu Balaki be.

Yehova leni Balamu ma tri ’ba I ni ’diyi ki ku. Nga di malaika sei izuru pie ri ma ti epe pa sozu geria Balamu ni atrizu ci. Balamu econi malaika ’diri ndre ku, te eri ma akanya ndre ra. Akanya e’do geri ku malaika ni, asizu nga i la geri ma alea va. Balamu eca a’okosi tu, e’do akanya ivule ri co kali si.

Yehova fe Balamu vile akanya ri ni e’yo nzezu eri be. Akanya nga zi: ‘Ma ’ye mi rua a’du afa ni mini ma cozu ’dini?’

Balamu ni akanya ma dria

Balamu nga omvi: ‘Mini ma edele ede risi. Sei ka te ovu ma dria ci, te ’do ma fu mi ’bo!’

Akanya nga zi. ‘Ma ’ye drio risi mi rua ’dinile ra ya?’

Balamu nga omvi: ‘Yo’

Yehovani nga di fe Balamu ni malaika sei be pa sopi geria ’diri ndrezu. Malaika nga ’yo kini: ‘Mi co akanya mini a’du e’yo si ya? Ma emu mi dri atrizu mi ma mu Israelini trizu ani ku beni. Mi vule akanya ri ka ta geri ku madri ku, ma ta mi ’di kai, te ma ngani ta akanya ’diri elo ku.’

Balamu nga ’yo kini: ‘Ma eza ra. Ma nini ta mi so pa geria ci ri ku.’ Malaika nga fe Balamu ni muzu ra, coti Balamu nga mu Balaki ni ndre ra. Nga le kiri Israelini tri, te ’da ma paria Yehova nga fe erini tusu cozu Israeli ma dria pale na.

Kalafe 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Zita ki

 • Balaki ni a’di i, dika pe Balamu ma ti a’du ’yezu?
 • Akanya Balamu niri la i va nzila dria a’du e’yo si ya?
 • E’yo Balamu ni eri akanya ni nzeri ngoni?
 • Malaika ’yo Balamu ni ngoni ya?
 • Balamu ni lezu Israeli ni trizu ria, a’du e’yo ’ye i ni ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Kalafe 21:21-​35.

  Suru Israeli ni nde Opi Amori ni Sihoni pi Opi Basani ni Ogi be a’du eyo si ya? (Kal. 21:21, 23, 33, 34)

 • Mi la Kalafe 22:​1-​40.

  Asisile ndra Balamu ni lezu Israeli ni trizu ri ngoni, dika imbata ama ni esu ’dia ri ngoni ya? (Kal. 22:​16, 17; O’be. 6:​16, 18; 2 Pet. 2:​15; Yuda 11)

 • Mi la Kalafe 23:​1-​30.

  Tro Balamu ni e’yo nzezu ekile eri ati’bo Yehova ni le, ’yeta erini ri e’da a’du ma e’yo ya? (Kal. 23:​3, 11-​14; 1 Sam. 15:22)

 • Mi la Kalafe 24:​1-​25.

  E’yo Biblia ma alea o’di ri okpo fe a’ita amani dri azi ngazu asisile Yehova ni ma dria ngoni ngoni ya? (Kal. 24:10; Isa. 54:17)