Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 40: Musa Gba Oni

A’diko 40: Musa Gba Oni

ELI kakau ali ’bo​—​eli 10, eli 20, eli 30, eli 39! ’Ba Israelini ’diyi nga kiri angu rokoni ma alea. Eli ’diyi ma alea woro Yehova mba ’ba ini ’diyi ma ta. Fe yini mana nyaza ru. Nga yi ma drice etusi iriti pa sopi piri ru risi, te ini si aci diza si. Eli ’diyi ma alea dria eyi ma bongo deni aluniku azini eyi ma pa otu ni ku.

Eyi ni angu Misirini kuzu ’bo ri ma vutia eyi ’di sawa ’disi imba okori eli 40 zori ma alea. ’Ba Israelini nga ri Kadesia dika. ’Diri angu yini ndra ovuzu alenia de peki ’ba 12 azi ndi ndia ni ngapi ’diyi ma ti angu Kanani ni ma ale onezu eli ni alizu vutinia 40 ’bo ri ma alea. Musa ma amvi Miriamu nga dra Kadesia ’da. Drio rile candi angu ’di ma alea angiri.

’Ba ’diyi econi yi isu ku. Nga onu Musa ma rua kini: ‘Eri orodri ru aka ta odra ra. Mi eji ama Misiria ri si doa angu onzikanya ru afa azini zozu alenia ku ri ma alea a’du e’yo si ya? Ori ’doa ’yo, elio yo, zabibu yo, patieti pomegraneti ni yo. Yi mvuza vini ’doa yo indi.’

Musa ni oni gba

Musa pi Aroni be nga ‘di mu hema ti eciza niri ma alea Mungu zizu, coti Yehova nga ’yo Musa ma tia kini: ‘Mi ma tra ’ba ’diyi tualu. Eyi ma drilea woro mi ma nze e’yo oni ’da be. Yi angiri ru ni nga efu cazu ’ba ’diyi ni dria azini anyapa eyini pie ra.’

Musa nga ’ba ’diyi tra tualu, nga yo kini: ‘Emi ma eri, emi ’ba Munguni a’ipi ku ’diyi! Ama Aroni be ama ma fe emini eyi oni ’diri ma dria ya?’ Musa nga oni gba ima kalisi pale iri, yi nga di egbi angiri oni ma rua si. Yi nga ca ’ba ’diyi ni anyapa pie dria ra.

Te Yehova nga ovu a’okosi Musa pini Aroni be. Mi ni a’du e’yo si’ari ra ya? A’dusiku Musa pi Aroni be kini eyi nga yi fe ’ba ’diyi ni engazu oni rua ri si ni. Te adanisi Yehova fe eyini ni. Musa pini Aroni be e’yo adaru nzezu ku risi, Yehova kini inga yini panga fe ra. ’Yo kini: ‘Emi cani ’ba mani ’diyi ma drice muzu kanania ku.’

Mbeleru ’Ba Israelini nga Kadesi ni ku ra. ’Da ma vutia nga di ca Oni Hori ma dria. Oni ’di ma dria uru ’dale Aroni nga dra ra. Eri ni drazu ri si, dere eri ma eli 123. ’Ba Israelini nga ovu candi si tu, o’du 30 ’ba dria nga Aroni ni wu. Eri ma mvi Eleazari nga eca kuhani Israelia ri ru ni.

Kalafe 20:1-13, 22-29; Azita Amvizu 29:5.Zita ki

 • Yehova mba ’ba Israelini ’diyi ma ta eyini o’aria angu roko ni ma alea ria ngoni ngoni?
 • ’Ba Israelini ’diyi ni hema soria Kadesia ria ngaki onu ngoni ya?
 • Yehova nga yi fe ’ba eyini azini anyapa eyini pie ngoni ngoni ya?
 • E’da alea ’dia, agupi ima ngulupi i’dapi ri a’di i, azini eri ’ye ’dinile a’du e’yo si ya?
 • Yehova ovu a’okosi Musa pini Aroni be a’du e’yo si, azini nga eyini panga ngoni le ri fe?
 • A’du afa ’ye i Oni Hori ma dria ni, azini a’di eca kuhani amboru Israelia ni ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Kalafe 20:​1-​13, 22-​29 azini Azita Amvizu 29:5.

  Geri Yehovani ’ba Israelini ma tambazu angu roko dria ri fe ama dri imbata ngoni le ri ya? (Azi. 29:5; Mat. 6:​31; Ebr. 13:​5; Yak. 1:​17)

  Yehova ega ngoni Musa pini Aroni be i inzizu ’ba Israelini ma drilea ku ria? (Kal. 20:12; 1 Kor. 10:12; Ece. 4:​11)

  E’yo amani oni geri Musa ni imbata Yehovani fele ri ’duzu ri ma dria ri ngoni ya? (Kal. 12:3; 20:​12, 27, 28; Azi. 32:4; Ebr. 12:​7-​11)