Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

Esele 3: Pata Engazu Misiria Risi Cazu Kpere Opi Israelini Okoria

Esele 3: Pata Engazu Misiria Risi Cazu Kpere Opi Israelini Okoria

Musa ce ’ba Israelini ma dri engazu Misiria risi kpere Oni Sinaia pari Munguni eri dri azita fezu ria. ’Da ma vutia Musa pe ’ba 12 mati muzu angu Kanani ni onezu. Te ’ba 10 nga o’duko onzi ’dinile ri iji i. Fe ’ba pini lezu dri da muzu Misiria vile. Eyima a’i’ta ni ovuzu yo risi, Mungu nga ’ba Israelini dri panga fe eyi ni acizu eli 40 angu roko ru ri ma alia ri.

Asizu, ’ba nga Yosua ni pe ’ba Israelini ’diyi ma dri cezu angu Kanani ni ma alia. Eyi ma aza kozu angu nde ’duzu, Yehova ede tali. Nga fe Yi Yoridani ni pa sozu ci, abi Yerikoa ri ni e’dezu va, azini etu ni pa sozu o’du alu pi. Eli azia ma vutia, ’ba nga angu ’du ’ba kanania ri vu risi te.

E’dozu Yosua si, ’ba e’yo lipi ’diyi nga angu Israelini ma dri ce eli 356. Ama oni e’yo eyi ma dria kakau, ekile Baraki le, Gideoni le, Yefita le, Samisomi le, azini Sammueli. Ama laki vini e’yo oku ekile Rakabu, Debora, Yaeli, Rutu, Naomi azini Delila pi ma dria. Esele NA ’diyi ma alea woro ’du eli 396 e’yo ’diyi ni eyi ’yezu.

Hema ti eciza niri