Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 22: ’Ba ’ba Yusufuni Arujoa

A’diko 22: ’Ba ’ba Yusufuni Arujoa

YUSUFU ovu elibe 17 toko ’bani eri jizu Misiria risi. ’Dale ’ba ozi eri agu omvele Potifa i ri vu. Potifa ni azi nga opi Misiria, omvele Farau i ri vu.

Yusufu ni arujoa

Yusufu nga azi saaru ima ambo Potifa dri. Yusufu ni zozu boria, Potifa nga eri ’ba ati’bo i vile ’diyi ma dricere ru. Yusufu ni di arujoa dia a’du e’yo si ya? A’dusiku e’yo Potifa vile okuri nisi.

Yusufu nga di zo agupi e’dapi kililiniru, Potifa vile okuri le di eri ma la i be ani. Te Yusufu ni ra ’diri onzi, ani econi ’yezu ku. Potifa vile okuri ovu a’okosi tu. Culu eri vile ri ni dri edaria akua ’bo, nga ’di enzo li kini: ‘Yusufu onzi ’di leta la ma si!’ Potifa ai e’yo i okuni ’yo ’diri ra, ani eca a’okosi Yusufu vu. Ani fe Yusufu ni ofizu arujoa.

Agu arujo ma drileru ri nga ndre Yusufu ovu ’ba kililiru ni. Nga di ani eri ’ba ’ba arujua ’diyi ma dricere ru. ’Dama vutia Farau nga eca a’okosi ati’bo eri dri kopo fepiri dri azini ’ba nyaka a’dipiri dri, nga di eyi ’ba arujoa. Ini alu nisi eyi iritro orobi nga yi obi ndu ndu, te nini orobi ’diyi ma ifi ku. Drusi ’dini ria Yusufu ’yo kini: ‘Emi olu mani orobi emi obipi ’diyi.’ Eyi nga olu ra, Yusufu nga azakoza Munguvu ri si orobi ’diyi ma efi ece ra.

’Ba kopo fepiri dri Yusufu nga ’yo kini: ‘O’du na vutia ’ba nga mi ofu arujoa si te, mi nga eca Farau ma ’ba kopo fepiri i ’dika.’ Yusufu nga ’yo kini: ‘Ika nga fu amve ’bo mi ma olu Farau ni e’yo ma dria indi, mi ma ko ma aza fuzu angu ’di ma alea ri si amve.’ Te ’ba nyaka a’dipiri ni Yusufu ’yo kini: ‘O’du na vutia Farau ni nga fe mi dri lizu vaa.’

O’du na vutia e’yo ’diyi ’ye eyi ekile Yusufu ni ’yole ri le. Farau fe ’ba nyaka a’dipiri ma dri li vaa. ’Ba nga di ati’bo kopo fepiri ofu arujoa ri si e’do di azi nga opini dika. Te ati’bo kopo fepiri avi e’yo dria Yusufu ma dria risi te! ’Yoni e’yo azini Farau ni eri ma dria ku, ani Yusufu nga awi arujoa.

E’doza 39:1-23; 40:1-23.Zita ki

 • ’Bani Yusufu ni jizu Misiria ri si deresi eli ni si, azini a’du afa nga i ’ye ni eri ni cazu ’dale ’bo ria?
 • Yusufu nga ca arujoa ngoni ngoni ya?
 • Yusufu ni ovuzu arujoa ria, ’ba fe eri ni azi ngori nga ya?
 • Arujoa ’dale, Yusufu ’ye a’du afani ’ba Farau vile kopo fepi ri ni azini ’ba nyaka a’dipi ri ni?
 • A’du afa nga i ’ye ni ’bani ’ba kopo fepi ri ni fuzu arujoa ’bo ri si ria?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la E’doza 39:​1-​23.

  Azita Munguni sizaru ali ’baza ma dria ri ni tro ndra ovuzu yo ra ti, a’du afa fe Yusufu ni apazu Potifa vile oku ri si te ni ya? (E’do. 2:​24; 20:3; 39:9)

 • Mi la E’doza 40:​1-​23.

  Geri alia si mi ece orobi ’ba kopo fepi ri ni azini eri ma efi Yehova ni fele Yusufu driri be. (E’do. 40:​9-​13)

  Orobi ngoni le ri obi ’ba nyaka a’dipi ri ni, azini eri ma efi ngoni ya? (E’do. 40:​16-​19)

  Ati’bo asi ada be ’diyi curu’do Yusufu ma pamvu obi geri ngoni le ri si ya? (E’do. 40:8; Zab. 36:9; Yoh. 17:17; ’Yeta 17:​2, 3)

  E’yo sile E’doza 40:20 ma alea ri fe diza geri ’ba Kristayo ru ’diyi ni o’du ’ba osizu ri ma omu nyaza ma dria ngoni ngoni ya? (Ekl. 7:1; Mar. 6:​21-​28)