Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 21: Yusufu Ma Adripika Nguki Eri Onzi

A’diko 21: Yusufu Ma Adripika Nguki Eri Onzi

MI NDRE mva ’di candisi azakoza kokoru. ’Di Yusufu i. Eri ma Adripika oziki eri ’ba mu’ba Misiria ’diyi dri sawa ’disi. Yusufu ni nga ovu ’dale ati’boru. Erima adripika ’diyi ’ye e’yo onzi ’dinile ri eri ma rua a’du e’yo si ya? A’dusiku Eyini ovuzu ma’yala si Yusufu vu ri si.

Yusufu ma adripika ki eri ozi

Eyi ma ati Yakobo le ndra Yusufu ni saaru. Ice ima leta eriniri erini koti ndrizaru tu izururi edezu erini ri si. Erima adripika 10 erima drilea ’diyi nga ’di eca ma’yala si Yusufu vu, Yakobo ni eri lele turisi. Te e’yo azini eyi ni eri nguzu onzi ni ci.

Orobi obi Yusufuni pale iri. Orobi eri obi pi iri ’diyi ma alea Yusufu ma adripika osiki kumuti vaa eri ma drilea. Yusufu ni di oribi ’diyi oluzu eyini ria eyi ma a’oko ecadi angiri tu.

O’du alu Yusufu ma adripika erima drilea ’diyi ni kabilo eyi ma ati niri oceria, Yakobo zi Yusufuni muzu eyi ’dale ngoni’a ri ndrezu. Yusufu ma adripika ni ndreria eri emu yivu, yi ma azi ’yo kini: ‘Ama ma ’di eri ra!’ Te Rubeni eri ma adripi okori kini: ‘Yo emi ma ’ye ’dini ku!’ ’Da ma paria bi eri ecozu eri ’bezu bule yii ni nzuzu te ri ma alia. Nga di ri vaa otuta otuzu yi nga a’du afa ’ye’a ri ma dria.

Sawa ’diri ma alea ’ba omvele Isimaelini ruri eca ki. Yuda ’yo ima adripika yini: ‘Ama ozi eri ’ba Isimaelini ’diyi ni.’ Nga di ’ye dinile. Ozi di Yusufu ni silingi dahabu ru 20 si ra. Asindriza kokoru nga eri ozi aje were si ra!

Eri ma adripika ’diyi nga ’yo yi ma ati ni ngoni ya? Nga indri ’di ra nga ’di Yusufu ma bongo drizaruri su indri ma ari alia ’dika dika. ’Da ma vutia nga di bongo nde ji akua yima ati Yakobo vu nga ’yo kini: ‘Ama isu bongo ’di, mi ndre kani ’di ovu ni Yusufu ma koti ni ku ya ni.’

Yakobo nga dre eri ’di i. ‘Anyapa asia ’diyi ’di Yusufu ni ni,’ nga di awu wuzu tu. ’Dinile Yusufu ma adripika leki yi ma ati ma ega e’yo trotro eyini otule rile. Yakobo ovu candisi tu. Nga awu wuzu o’du kakau te Yusufu ovuni drazaru ku. Ama ma ndreki a’du afa ’ye ’i eri be ’bani eri ji ria ’dale ’bo ri vutia ni’ani.

E’doza 37:1-35.Zita ki

 • Yusufu ma adripika eyi ndra ma’yala si eri vu a’du e’yo si, azini nga ki a’du afa ’ye ya?
 • Yusufu ma adripika leki eri vu a’du afa ’ye, te Rubeni nga ’yo ngoni?
 • A’du afa nga i ’ye ni ’ba tujarini Isimaeli ru ’diyi ni ecazu ’bo ria?
 • Yusufu ma adripika ’ye a’du afani eyini lezu eyi ma ati ma ega kini Yusufu dra ’bo?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la E’doza 37:​1-​35.

  ’Ba kristayo ru ’diyi ecoki Yusufu ma pamvu obi e’yo onzi eyi ’yepi kanisa ’diyi ecezu ngoni ngoni ya? (E’do. 37:2; Lev. 5:1; 1 Kor. 1:​11)

  A’du afa fe Yusufu ma adripika yini eri ma o’di nyazu ni ya? (E’do. 37:​11, 18; O’be. 27:4; Yak. 3:​14-​16)

  Yeta Yakobo ni ingo ece geri kilili ru imvo ’bazu ri ni ya? (E’do. 37:35)