Mi mu e'yo alenia ria

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

Biblia Laza Ekile Avita Avizarile ’Diyi

Mi eri Biblia ma esele ’bani la o’dukosi ekile avita avizarile ’bani e’yo yi ’yepi ’diyi ma efi ecezu indi ’diyi.

 

Ama ovu candisi, e'yo indaneti ma alea 'di nga sa 'disi ti 'disi yo fo.

E'yo alenia ri ti 'disi ci peji 'diyi ma alea: