Eli vusi, ’Ba Yehova ma E’yo E’ti Nzepi ’Diyi eyi tra kalafe angiri si okuza o’du ’dupi na ri ma alea. Mi oni e’yo okuza eli vusi ’diyi ma dria.