Mi le e’yo oni angiri Biblia ma dria ra ya? Mi ka le ra, mi ayu drileba otuta amani Biblia onizu akuasi ajekoko ’di. Mi ofi afa e’dale eleleru ’diyi Biblia oniza aizu.