• Suru ’Ba Yehova ma E’yo Eti Nzepi ’Diyi ni Mungu ni inzizu ’diyi​—240

  • ’Ba Yehova ma E’yo Eti Nzepi ’Diyi​—8,457,107

  • Biblia oniza akuasi aje kokoru ’diyi​—10,071,524

  • ’Ba emupi Kristo ma drata ma e’yo egaza ma alea ’diyi​—20,175,477

  • Ongulumu yi​—120,053