Funa ebifaananyi eby’okukozesa nga muyiga Bayibuli mu kusinza kwammwe okw’amaka okunaddako. Wanula ebifaananyi obisindike ku pulinta, obisiige langi oba obimalirize ng’ogatta obutonnyeze, oluvannyuma olyoke oddemu ebibuuzo ebiba bibuuziddwa.