Ebitonotono ebikwata ku kitabo kya Zekkaliya, ekirimu obunnabbi bungi obukwata ku kujja kwa Masiya, engeri gye yandiriiriddwamu olukwe, n’okufa kwe.