Laba engeri okukkiriza n’obwesigwa eri Yakuwa gye byayambamu Kabaka Keezeekiya okuvvuunuka okupikirizibwa okw’amaanyi n’asobola okusalawo mu ngeri ey’amagezi, era bw’atyo n’aba ekyokulabirako ekirungi eri eggwanga lye n’eri abantu bonna abaweereza Yakuwa leero.