Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Londa olulimi Luganda

 BAYIBULI KY’EGAMBA

Endabika Ennungi

Endabika Ennungi

Endowooza omuntu gy’alina ku ndabika esobola okumuyamba okuba omusanyufu oba obutaba musanyufu.

Lwaki tufaayo ku ndabika ennungi?

Obwongo bw’omuntu busobozesa omuntu okutegeera nti ekintu kirabika bulungi oba nedda. Bayibuli tetubuulira ngeri obwongo gye bukolamu ekyo, naye etubuulira ensonga lwaki tufaayo ku ndabika ennungi. Katonda yatutonda nga tusobola okwoleka engezi ze. (Olubereberye 1:27; Omubuulizi 3:11) Ate era ye yawunda omubiri gw’omuntu era n’aguwa obusobozi okukola ebintu ebyewuunyisa. Eyo ye nsonga lwaki omuwandiisi wa Zabbuli omu yagamba nti: “Nkutendereza [Katonda] kubanga nnakolebwa mu ngeri eyeewuunyisa era ey’ekitalo.”Zabbuli 139:14.

Kyokka leero abantu bangi tebalina ndowooza nnuŋŋamu ku ndabika ennungi, era ng’ekyo kivudde ku ndowooza etumbulwa emikutu gy’empuliziganya awamu ne kampuni ezikola emisono gy’eby’okwambala. Ekitabo ekiyitibwa Body Image kigamba nti okunoonyereza okukoleddwa mu nsi za Bulaaya kulaga nti ‘abantu bangi ne bwe baba nga bantu balungi, muli bawulira nga tebeeyagala olw’endabika yaabwe. Ekintu kyokka ekibaleetera okuwulira obulungi kwe kuba nti balabika bulungi.’ Kyokka omuntu okuba n’endowooza ng’eyo kimuleetera okubuusa amaaso ekintu ekisinga obukulu, nga guno gwe mutima gw’omuntu.1 Samwiri 16:7.

Abantu bangi bassa nnyo essira ku ndabika ey’okungulu

Ekintu ekirala abantu bangi leero kye bassaako essira kwe kuba nga basikiriza abantu be batafaanaganya nabo kikula. Lipoota emu yagamba nti: ‘Kumpi emikutu gy’empuliziganya gyonna giraga nti abakazi baliwo kusikiriza basajja.’ Bayibuli etukubiriza okwewala endowooza ng’eyo!Abakkolosaayi 3:5, 6.

“Okwerungiya kwammwe kulemenga kuba kwa kungulu . . . , naye kubeerenga kwa muntu ow’ekyama ow’omu mutima, ayambadde ekyambalo ekitayonooneka eky’omwoyo omuteefu era omuwombeefu, ogw’omuwendo ennyo mu maaso ga Katonda.”1 Peetero 3:3, 4.

Lwaki kya magezi okuba n’endowooza ennuŋŋamu?

Abamu balina endowooza egamba nti: “Bw’oba olabika bulungi, obulungi bwo bulage abalala!” Okusinziira ku lipoota emu, mu bitundu endowooza eyo gy’ekyase ennyo abawala abavubuse awamu n’abo abatannavubuka babasigamu endowooza egamba nti ‘baliwo kusikiriza balala, era nti endabika yaabwe y’ebafuula okuba ab’omuwendo eri abalala.’  Endowooza eyo ya bulabe. Eviiriddeko abantu okweyisa mu ngeri eyeeraliikiriza abalala era ekosa obulamu bwabwe. Lipoota eyo yagamba nti endowooza eyo ‘ereetedde bangi okufuna ebizibu, gamba ng’okweraliikirira ennyo, okwekyawa, okuba n’endya embi, okuwulira nga si ba mugaso, n’okwennyamira.’

“Omutima gwo guggyeemu ebintu ebikuteganya, era n’omubiri gwo guggyeemu ebintu eby’akabi, kubanga obuto n’obuvubuka butaliimu.”Omubuulizi 11:10.

Endowooza ennuŋŋamu gye tusaanidde okuba nayo?

Bayibuli eraga nti omuntu alina endowooza ennuŋŋamu aba mutegeevu. (1 Timoseewo 2:9) Abantu abategeevu tebatunuulira bya kungulu byokka, era ebirowoozo byabwe byonna tebabimalira ku ndabika yaabwe ey’okungulu. Ate era bafaayo ku nneewulira z’abalala era ekyo kiviirako abalala okubaagala, okubawa ekitiibwa, n’ekisinga byonna, basiimibwa mu maaso ga Katonda. (Mikka 6:8) Okugatta ku ekyo, abantu ng’abo batera okufuna emikwano egya nnamaddala era emirundi mingi abo ababawasa oba ababafumbirwa baba bantu balungi abatafa ku ndabika ya kungulu yokka naye era ababa n’ekigendererwa eky’okuba n’obufumbo obulimu essanyu era obunaawangaala.

Nga kya magezi okukolera ku bulagirizi Bayibuli bw’etuwa. Etukubiriza okussa essira ku ekyo kye tuli munda, kwe kugamba, ‘omuntu ow’ekyama ow’omu mutima.’ (1 Peetero 3:3, 4) Obulungi obw’omunda bwo tebufuma. Mu butuufu buli lukya obulungi obwo bweyongera bweyongezi! Engero 16:31 wagamba nti: “Envi ngule erabika obulungi bwe zisangibwa mu kkubo ery’obutuukirivu.” N’olwekyo, abantu abakolera ku bulagirizi obuli mu Bayibuli, ka babe bato oba bakulu, bafuna obulungi obwa nnamaddala, baba bamativu, era abalala babawa ekitiibwa.

“Okusikiriza kuyinza okulimba, n’obulungi buyinza okuggwaawo amangu, naye omukazi atya Yakuwa y’atenderezebwa.”Engero 31:30.