50:4-7

  • Abayisirayiri abandyenenyezza bandisanyuse nnyo nga Yakuwa abaggye mu buwaŋŋanguse

  • Bandizzeemu okukola naye endagaano ne baddayo mu Yerusaalemi okuzzaawo okusinza okw’amazima

50:29, 39

  • Abababulooni bandibonerezeddwa olw’okubonyaabonya abantu ba Yakuwa

  • Nga bwe kyalagulwa, Babulooni kyafuuka matongo era abantu tebaddamu kukibeeramu