48:17

  • Yakuwa atulaga ‘ekkubo lye tusaanidde okutambuliramu’ tusobole okunyumirwa obulamu. Bwe tumugondera ffe abaganyulwa

‘Emirembe egiringa omugga’

48:18

  • Yakuwa asuubiza okutuwa emirembe mingi nga giri ng’omugga ogukulukuta

‘Obutuukirivu obuli ng’amayengo g’ennyanja’

  • Bwe tugondera Yakuwa, eby’obutuukirivu bye tukola bisobola okuba ebingi ng’amayengo g’ennyanja