ZUUKUKA!

Ekibuuzo: Ffenna twagala okuba abalamu obulungi. Olowooza kiki kye tuyinza okukola okusobola okwewala endwadde?

Ekyawandiikibwa: Nge 22:3

Eky’Okugaba: Akatabo kano kalaga ebintu bye tusobola okukola okwewala endwadde.

YIGIRIZA AMAZIMA

Ekibuuzo: Olowooza Katonda y’atuleetera okubonaabona, oba waliwo ebintu ebirala ebituviirako okubonaabona?

Ekyawandiikibwa: Yobu 34:10

Amazima: Katonda si y’atuleetera okubonaabona, wabula Sitaani y’aleeta okubonaabona, oba abantu bayinza okufuna ebizibu olw’okusalawo obubi. Ate oluusi tuyinza okufuna ekizibu olw’okuba tubadde mu kifo ekikyamu mu kiseera ekikyamu. Naye Katonda atwagala nnyo era asobola okutuyamba nga tufunye ebizibu.

LWAKI KIKULU OKUYIGA BAYIBULI? (Vidiyo)

Ekibuuzo: Olowooza Katonda y’afuga ensi? [Muleke abeeko ky’addamu.] Bayibuli ky’egamba kiyinza okukwewuunyisa. Ka nkulage vidiyo eddamu ekibuuzo ekyo. [Mulage vidiyo.]

Eky’Okugaba: Essuula 11 ey’akatabo kano eraga lwaki Katonda akyaleseewo okubonaabona era ne ky’anaakola okukuggyawo. [Muwe akatabo Baibuli Ky’Eyigiriza oba Biki Bye Tuyiga mu Bayibuli?]

TEGEKA ENNYANJULA YO

Kozesa ekyokulabirako waggulu okutegeka ennyanjula yo