Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Londa olulimi Luganda

Olugero 81: Okwesiga Obuyambi bwa Katonda

Olugero 81: Okwesiga Obuyambi bwa Katonda

ENKUMI n’enkumi z’abantu batindigga olugendo oluwanvu okuva e Babulooni okugenda e Yerusaalemi. Naye bwe batuuka, Yerusaalemi kiri matongo. Tekiriimu muntu yenna. Abaisiraeri balina okuddamu okuzimba buli kimu.

Ekimu ku bintu bye basooka okuzimba kye kyoto. Kino kifo we bayinza okuweerayo ebiweebwayo by’ensolo, oba ebirabo, eri Yakuwa. Oluvannyuma lw’emyezi mitono, Abaisiraeri batandika okuzimba yeekaalu. Naye abalabe baabwe abali mu nsi eziriraanyewo tebaagala Baisiraeri bagizimbe. N’olwekyo bagezaako okubatiisatiisa balekere awo. Mu nkomerero, abalabe bano bafukuutirira kabaka wa Buperusi omuppya okuteekawo etteeka eriyimiriza omulimu guno ogw’okuzimba.

Emyaka gyekulungulula. Kati waakayitawo emyaka 17 kasookedde Abaisiraeri bakomawo okuva e Babulooni. Yakuwa atuma bannabbi be Kaggayi ne Zekkaliya okugamba abantu okuddamu okuzimba. Abantu beesiga obuyambi bwa Katonda, era bagondera bannabbi. Baddamu okuzimba, wadde ng’etteeka ligamba nti tebalina kukikola.

Bwe kityo, omukungu Omuperusi ayitibwa Tattenayi ajja n’abuuza Abaisiraeri gye baggye obuyinza okuzimba yeekaalu. Abaisiraeri bamugamba nti bwe baali e Babulooni, Kabaka Kuulo yabagamba: ‘Mugende, kati, e Yerusaalemi era muzimbe yeekaalu ya Yakuwa, Katonda wammwe.’

Tattenayi aweereza ebbaluwa e Babulooni n’abuuza obanga Kuulo kati eyali afudde, ddala yalagira bw’atyo. Mangu ddala bafuna ebbaluwa okuva eri kabaka omuppya owa Buperusi. Egamba nti ddala Kuulo yalagira bw’atyo. Era kabaka awandiika: ‘Leka Abaisiraeri bazimbe yeekaalu ya Katonda waabwe. Era nkulagira obayambeko.’ Mu myaka ng’ena yeekaalu emalirizibwa, era Abaisiraeri basanyufu nnyo.

Wayitawo emyaka emirala mingi. Kati waakayitawo emyaka 48 okuva yeekaalu lwe yamalirizibwa. Abantu mu Yerusaalemi baavu, era ekibuga ne yeekaalu ya Katonda tebirabika bulungi. Ng’ali e Babulooni, Omuisiraeri ayitibwa Ezera amanya ku bwetaavu bw’okuddaabiriza yeekaalu ya Katonda. Omanyi ky’akola?

Ezera agenda ewa Alutagizerugizi, kabaka wa Buperusi, era kabaka ono omulungi awa Ezera ebirabo bingi eby’okutwala e Yerusaalemi. Ezera asaba Abaisiraeri abali e Babulooni okumuyambako okutwala ebirabo bino e Yerusaalemi. Abantu nga 6,000 bagamba nti bajja kugenda. Balina ffeeza ne zaabu mungi nnyo era n’ebintu ebirala eby’omuwendo eby’okutwala.

Ezera mweraliikirivu, kubanga ekkubo ery’okuyitamu lirimu abasajja ababi. Abasajja bano bayinza okubatwalako ffeeza waabwe ne zaabu, era n’okubatta. N’olwekyo Ezera akuŋŋaanya abantu, nga bw’olaba mu kifaananyi kino. Awo basaba Yakuwa okubakuuma mu lugendo lwabwe oluwanvu nga baddayo e Yerusaalemi.

Ezera awamu n’abantu nga basaba

Yakuwa abakuuma. Era oluvannyuma lw’okutambulira emyezi ena batuuka bulungi e Yerusaalemi. Kino tekiraga nti Yakuwa asobola okukuuma abo abamwesiga?

Ezera essuula 2 okutuuka ku 8.Ebibuuzo

 • Bantu bameka abatindigga olugendo okuva e Babulooni okugenda e Yerusaalemi, naye mbeera ki gye basangayo?
 • Kiki Abaisiraeri kye batandika okuzimba nga batuuse, naye kiki abalabe baabwe kye bakola?
 • Kaggayi ne Zekkaliya be baani, era kiki kye bagamba abantu?
 • Lwaki Tattenayi aweereza ebbaluwa e Babulooni, era addibwamu atya?
 • Kiki Ezera ky’akola bw’akimanya nti yeekaalu ya Katonda yeetaaga okuddaabirizibwa?
 • Nga bwe kirabikira mu kifaananyi, Ezera asaba ki, essaala ye eddibwamu etya, era ffe kino kituyigiriza ki?

Ebibuuzo ebyongerezeddwako

 • Soma Ezera 3:1-13.

  Singa lumu twesanga mu kitundu ekitaliimu kibiina ky’abantu ba Katonda, twandyeyongedde kukola ki? (Ezer. 3:3, 6; Bik. 17:16, 17; Beb. 13:15)

 • Soma Ezera 4:1-7.

  Kyakulabirako ki Zerubabeeri ky’ateerawo abantu ba Katonda ku butagattika nzikiriza? (Kuv. 34:12; 1 Kol. 15:33; 2 Kol. 6:14-17)

 • Soma Ezera 5:1-5, 17 ne 6:1-22.

  Lwaki abaziyiza tebaasobola kuyimiriza mulimu gwa kuzimba yeekaalu? (Ezer. 5:5; Is. 54:17)

  Abasajja Abayudaaya abakulu kye baakola kikubiriza kitya abakadde Abakristaayo okunoonya obulagirizi bwa Yakuwa nga boolekaganye n’okuziyizibwa? (Ezer. 6:14; Zab. 32:8; Bar. 8:31; Yak. 1:5)

 • Soma Ezera 8:21-23, 28-36.

  Nga tetunnabaako kintu kyonna kye tukola, kyakulabirako ki ekya Ezera ekyandibadde ekirungi okugoberera? (Ezer. 8:23; Zab. 127:1; Nge. 10:22; Yak. 4:13-15)