Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Londa olulimi Luganda

Olugero 75: Abalenzi Bana mu Babulooni

Olugero 75: Abalenzi Bana mu Babulooni

KABAKA Nebukadduneeza atwala e Babulooni Abaisiraeri bonna abasingayo okuba abayigirize. Oluvannyuma kabaka alondamu abavubuka abasingayo okulabika obulungi n’obugezi. Bana ku bo be bavubuka b’olaba wano. Omu ye Danyeri, ate abalala abasatu, Abababulooni babayita Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego.

Nebukadduneeza ateekateeka okutendeka abavubuka bano okumuweereza mu lubiri lwe. Oluvannyuma lw’emyaka esatu egy’okutendekebwa, ajja kulondamu abavubuka abasingayo obugezi bokka okumuyamba okugonjoola ebizibu. Kabaka ayagala abavubuka okuba ab’amaanyi era abalamu obulungi nga batendekebwa. N’olwekyo, alagira abaweereza be okubawa emmere ennungi n’omwenge kabaka n’ab’omu maka ge bye balyako.

Danyeri, Saddulaaki, Mesaki, ne Abeduneego nga bannyonnyola enzikiriza zaabwe

Tunuulira omuvubuka Danyeri. Omanyi ky’agamba omuweereza wa Nebukadduneeza omukulu ayitibwa Asupenaazi? Danyeri amugamba nti tayagala kulya mmere eva ku mmeeza ya kabaka. Naye Asupenaazi mweraliikirivu. ‘Kabaka asazeewo bye munaalya ne bye munaanywa,’ bw’atyo bw’agamba. ‘Era singa temulabika bulungi ng’abavubuka abalala, ayinza okunzita.’

Bwe kityo Danyeri agenda eri oyo Asupenaazi gwe yasigira okumulabirira ne banne abasatu. ‘Nkusaba otugezese okumala ennaku 10,’ bw’atyo bw’amugamba. ‘Tuwenga enva endiirwa okulya n’amazzi okunywa. Oluvannyuma otugeraageranye n’abavubuka abalala abalya emmere ya kabaka, olabe baani abasingako okulabika obulungi.’

Omusigire akkiriza okukola ekyo. Era ennaku 10 bwe ziggwaako, Danyeri ne banne abasatu balabika bulungi okusinga abavubuka abalala bonna. Bwe kityo omusigire abaleka beeyongere okulya enva endiirwa mu kifo ky’emmere ya kabaka.

Ku nkomerero y’emyaka esatu abavubuka bonna batwalibwa ewa Nebukadduneeza. Oluvannyuma lw’okwogera nabo bonna, kabaka alaba nti Danyeri ne banne abasatu be basinga obugezi. N’olwekyo abasigaza mu lubiri lwe okumuyamba. Era buli kabaka bw’abuuza Danyeri, Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego ebibuuzo oba buli lw’abawa ebizibu eby’amaanyi okugonjoola baba bamanyi emirundi 10 okusinga bakabona be bonna oba abasajja be abagezigezi.

Danyeri 1:1-21.Ebibuuzo

 • Abalenzi abana abali mu kifaananyi be baani, era lwaki bali e Babulooni?
 • Nebukadduneeza ateekateeka kukolera ki abavubuka abo abana, era kiki ky’alagira abaddu be okukola?
 • Ku bikwata ku mmere n’eby’okunywa, kiki Danyeri ky’asaba ku lulwe ne ku lwa banne abasatu?
 • Oluvannyuma lw’okulya enva endiirwa okumala ennaku kkumi, Danyeri ne banne abasatu baawukana batya ku bavubuka abalala?
 • Danyeri ne banne abasatu bajja batya okubeera mu lubiri lwa kabaka, era mu ngeri ki gye basinga bakabona n’abasajja abagezigezi?

Ebibuuzo ebyongerezeddwako

 • Soma Danyeri 1:1-21.

  Twetaaga kufuba mu ngeri ki okusobola okuziyiza ebikemo n’okuvvuunuka obunafu? (Dan. 1:8; Lub. 39:7, 10; Bag. 6:9)

  Mu ngeri ki leero abavubuka gye bayinza okukemebwa oba okupikirizibwa okwenyigira mu bintu ebimu abamu bye batwala okuba ‘ebirungi’? (Dan. 1:8; Nge. 20:1; 2 Kol. 6:17-7:1)

  Bye tusoma mu Baibuli ku bavubuka Abaebbulaniya abana bituyamba kutegeera ki ekikwata ku kufuna obuyigirize obw’ensi? (Dan. 1:20; Is. 54:13; 1 Kol. 3:18-20)