Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Londa olulimi Luganda

Yoweeri 3:1-21

EBIRIMU

  • Yakuwa asalira amawanga gonna omusango (1-17)

    • Ekiwonvu kya Yekosofaati (2, 12)

    • Ekiwonvu eky’okusaliramu omusango (14)

    • Yakuwa, kigo eri Isirayiri (16)

  • Yakuwa awa abantu be omukisa (18-21)

3  “Kubanga laba! mu nnaku ezo era mu kiseera ekyo,Bwe ndikomyawo ab’omu Yuda ne Yerusaalemi abaawambibwa,+   Ndikuŋŋaanya amawanga gonnaNe ngatwala mu Kiwonvu kya Yekosafaati.* Eyo gye ndigasalira omusango+Ku lw’abantu bange era obusika bwange Isirayiri,Kubanga baabasaasaanya mu mawanga,Era baagabana ensi yange.+   Baakubira abantu bange obululu okubagabana;+Baawangayo omwana ow’obulenzi bafune malaaya,N’omwana ow’obuwala baamutundanga bafune omwenge banywe.   Kiki kye munvunaana,Ggwe Ttuulo ne Sidoni nammwe mmwenna ebitundu bya Bufirisuuti? Nnina kye nnabakola kye munneesasuza? Bwe muba nga munneesasuza,Mu bwangu ddala nange nja kubakola nga bwe mukoze.+   Kubanga mututte ffeeza wange ne zzaabu wange,+Era mututte mu yeekaalu zammwe ebintu byange ebisingayo obulungi;   Abantu b’omu Yuda n’ab’omu Yerusaalemi mubaguzizza Abayonaani,+Musobole okubaggya mu nsi yaabwe mubatwale ewala;   Laba, ndibakomyawo okuva gye mwabatunda,+Era nammwe ndibakola nga bwe mukoze.   Abaana bammwe ab’obulenzi n’ab’obuwala ndibatunda mu mukono gw’abantu ba Yuda,+Era nabo balibaguza abasajja b’e Seba, eggwanga eriri ewala;Yakuwa kennyini y’akyogedde.   Kino mukirangirire mu mawanga:+ ‘Mweteekereteekere* olutalo! Mukunge abasajja ab’amaanyi! Abasirikale bonna ka basembere balumbe!+ 10  Enkumbi zammwe muziweeseemu ebitala, n’ebiwabyo byammwe mubiweeseemu amafumu. Omunafu k’agambe nti: “Ndi wa maanyi.” 11  Mmwe mmwenna amawanga ageetooloddewo, mujje muyambe era mukuŋŋaane wamu!’”+ Ai Yakuwa, serengesa abalwanyi bo mu kifo ekyo. 12  “Amawanga ka gagolokoke gajje mu Kiwonvu kya Yekosafaati;Kubanga eyo gye nja okutuula nsalire amawanga gonna ageetooloddewo omusango.+ 13  Musale n’ekiwabyo, kubanga ebikungulwa byengedde. Muserengete musogole, kubanga essogolero lijjudde.+ Amatogero gabooga, kubanga ebintu ebibi bye bakola biyitiridde. 14  Ebibinja, ebibinja by’abantu biri mu kiwonvu eky’okusaliramu omusango,Kubanga olunaku lwa Yakuwa olw’okusalirako omusango mu kiwonvu ekyo luli kumpi okutuuka.+ 15  Enjuba n’omwezi birikwata ekizikiza,N’emmunyeenye teziryaka. 16  Yakuwa aliwuluguma ng’ayima mu Sayuuni,Aliyimusa eddoboozi lye ng’ayima mu Yerusaalemi. Eggulu n’ensi biriyuuguuma;Naye Yakuwa aliba kiddukiro eri abantu be,+Aliba kigo eri abantu ba Isirayiri. 17  Era mulimanya nti nze Yakuwa Katonda wammwe, abeera mu Sayuuni, olusozi lwange olutukuvu.+ Yerusaalemi kirifuuka kifo kitukuvu,+Era abantu be mutamanyi* tebaliddamu kukiyitamu.+ 18  Mu kiseera ekyo ensozi ziritonnya omwenge omusu,+Obusozi bulikulukuta amata,N’obugga bw’omu Yuda bwonna bulikulukuta amazzi. Ensulo y’amazzi erikulukuta+ okuva mu nnyumba ya YakuwaN’efukirira Ekiwonvu ky’Emiti gya Sita. 19  Naye Misiri erifuuka matongo,+Ne Edomu erifuuka ddungu era matongo,+Olw’ebikolwa eby’obukambwe ebyakolebwa ku bantu ba Yuda;+Baayiwa omusaayi ogutaliiko musango mu nsi ya Yuda.+ 20  Naye mu Yuda mwo munaabeerangamu abantu,Ne mu Yerusaalemi munaabeerangamu abantu emirembe n’emirembe.+ 21  Ndibaggyako omusango gw’okuyiwa omusaayi gwe nnali mbavunaana;+Yakuwa ajja kubeeranga mu Sayuuni.”+

Obugambo Obuli Wansi

Litegeeza, “Yakuwa Ye Mulamuzi.”
Obut., “Mwetukulize.”
Oba, “abagwira.”