Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awali menu entono

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Luganda

Bayibuli Eri ku Mukutu Gwaffe | ENKYUSA EY'ENSI EMPYA EY'EBYAWANDIIKIBWA EBITUKUVU

Okubala 7:1-89

EBIRIMU

  • Ebiweebwayo okutongoza weema entukuvu (1-89)

7  Ku lunaku Musa lwe yamaliriza okusimba weema,+ yagifukako amafuta+ era n’agitukuza n’ebintu byayo byonna n’ekyoto n’ebintu+ byakyo byonna. Bwe yamala okufuka amafuta ku bintu ebyo n’okubitukuza,+  abaami ba Isirayiri,+ abakulu b’ennyumba za bakitaabwe, ne bawaayo ebiweebwayo. Abakulu b’ebika abo abaakuliranga ogw’okuwandiika abantu  baaleeta ebiweebwayo byabwe bino mu maaso ga Yakuwa: ebigaali mukaaga ebibikkeko n’ente ennume 12; abaami babiri babiri ekigaali kimu, ate buli mwami ente ennume emu; baabireeta mu maaso ga weema entukuvu.  Awo Yakuwa n’agamba Musa nti:  “Kkiriza ebintu ebyo bye baleese kubanga bijja kukozesebwa mu buweereza bw’oku weema ey’okusisinkaniramu era ojja kubiwa Abaleevi, buli omu okusinziira ku bye yeetaga ku mulimu gwe.”  Awo Musa n’akkiriza ebigaali n’ente, n’abiwa Abaleevi.  Abaana ba Gerusoni yabawa ebigaali bibiri n’ente ennume nnya okusinziira ku bwetaavu bw’emirimu gyabwe,+  ate abaana ba Merali yabawa ebigaali bina n’ente ennume munaana okusinziira ku bwetaavu bw’emirimu gyabwe, nga byonna Isamaali mutabani wa Alooni kabona y’abirinako obuvunaanyizibwa.+  Naye bo abaana ba Kokasi talina kye yabawa, kubanga be baasitulanga ebintu ebikozesebwa mu kifo ekitukuvu+ era baabisituliranga ku bibegaabega byabwe.+ 10  Ku lunaku ekyoto lwe kyafukibwako amafuta nga kitongozebwa,*+ abaami baaleeta ebiweebwayo byabwe. Abaami bwe baaleeta ebiweebwayo byabwe mu maaso g’ekyoto, 11  Yakuwa n’agamba Musa nti: “Abaami bajja kuleeta ebiweebwayo byabwe eby’okutongoza ekyoto ku nnaku eziddiriŋŋana, nga buli mwami ekiweebwayo kye akireeta ku lunaku lwa njawulo.” 12  Eyaleeta ekiweebwayo kye ku lunaku olusooka yali Nakusoni+ mutabani wa Amminadaabu, ow’omu kika kya Yuda. 13  Kino kye kyali ekiweebwayo kye: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri* 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,*+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 14  ekikopo* kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 15  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 16  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 17  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Nakusoni mutabani wa Amminadaabu.+ 18  Ku lunaku olw’okubiri Nesaneeri+ mutabani wa Zuwaali, omwami wa Isakaali, ye yaleeta ekiweebwayo. 19  Kino kye kiweebwayo kye yaleeta: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 20  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 21  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 22  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 23  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Nesaneeri mutabani wa Zuwaali. 24  Ku lunaku olw’okusatu Eriyaabu+ mutabani wa Keroni, omwami w’abaana ba Zebbulooni, 25  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 26  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 27  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 28  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 29  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Eriyaabu+ mutabani wa Keroni. 30  Ku lunaku olw’okuna Erizuuli+ mutabani wa Sedewuli, omwami w’abaana ba Lewubeeni, 31  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 32  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 33  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 34  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 35  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Erizuuli+ mutabani wa Sedewuli. 36  Ku lunaku olw’okutaano Serumiyeeri+ mutabani wa Zulisadaayi, omwami w’abaana ba Simiyoni, 37  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 38  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 39  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ennume ento emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 40  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 41  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Serumiyeeri+ mutabani wa Zulisadaayi. 42  Ku lunaku olw’omukaaga Eriyasaafu+ mutabani wa Deweri, omwami w’abaana ba Gaadi, 43  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 44  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 45  ente ennume ento emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 46  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 47  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Eriyasaafu+ mutabani wa Deweri. 48  Ku lunaku olw’omusanvu Erisaama+ mutabani wa Ammikudi, omwami w’abaana ba Efulayimu, 49  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 50  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 51  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 52  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 53  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Erisaama+ mutabani wa Ammikudi. 54  Ku lunaku olw’omunaana Gamalyeri+ mutabani wa Pedazuuli, omwami w’abaana ba Manase, 55  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 56  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 57  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 58  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 59  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Gamalyeri+ mutabani wa Pedazuuli. 60  Ku lunaku olw’omwenda Abidaani+ mutabani wa Gidiyooni, omwami+ w’abaana ba Benyamini, 61  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 62  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 63  ente ennume ento emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 64  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 65  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Abidaani+ mutabani wa Gidiyooni. 66  Ku lunaku olw’ekkumi Akiyezeeri+ mutabani wa Amisadaayi, omwami w’abaana ba Ddaani, 67  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 68  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 69  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 70  omwana gw’embuzi gumu ogw’ekiweebwayo olw’ekibi.+ 71  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Akiyezeeri+ mutabani wa Amisadaayi. 72  Ku lunaku olw’ekkumi n’olumu Pagiyeeri+ mutabani wa Okulaani, omwami w’abaana ba Aseri, 73  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 74  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 75  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 76  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 77  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Pagiyeeri+ mutabani wa Okulaani. 78  Ku lunaku olw’ekkumi n’ebbiri Akira+ mutabani wa Enani, omwami w’abaana ba Nafutaali, 79  yaleeta ekiweebwayo kye kino: Ekibya ekya ffeeza kimu ekizitowa sekeri 130, ebbakuli eya ffeeza emu ezitowa sekeri 70 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu,+ era byombi byali bijjudde obuwunga obutaliimu mpulunguse obutabuddwamu amafuta g’ezzeyituuni, nga bwa kiweebwayo eky’emmere ey’empeke;+ 80  ekikopo kimu ekya zzaabu ekizitowa sekeri 10 nga kijjudde obubaani; 81  ente ento ennume emu, endiga ennume emu, endiga ento ennume emu etasussa mwaka gumu, nga za kiweebwayo ekyokebwa;+ 82  omwana gw’embuzi gumu, nga gwa kiweebwayo olw’ekibi.+ 83  Ate ebya ssaddaaka ey’emirembe+ byali: Ente bbiri, endiga ennume ttaano, embuzi ennume ttaano, endiga ento ennume ttaano nga buli emu ya mwaka gumu. Kino kye kyali ekiweebwayo kya Akira+ mutabani wa Enani. 84  Kino kye kiweebwayo eky’okutongoza+ ekyoto, abaami ba Isirayiri kye baaleeta ku lunaku ekyoto lwe kyafukibwako amafuta: ebibya ebya ffeeza 12, ebbakuli eza ffeeza 12, ebikopo ebya zzaabu 12;+ 85  buli kibya ekya ffeeza kyali kizitowa sekeri 130, ate buli bbakuli yali ezitowa sekeri 70. Ffeeza yenna ow’ebibya n’ow’ebbakuli yali azitowa sekeri 2,400 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu;+ 86  ebikopo 12 ebya zzaabu ebyali bijjudde obubaani buli kimu kyali kizitowa sekeri 10 okusinziira ku sekeri y’omu kifo ekitukuvu. Zzaabu yenna ow’ebikopo yali azitowa sekeri 120. 87  Ensolo zonna ez’ekiweebwayo ekyokebwa zaali ente ennume 12, endiga ennume 12, endiga ento ennume 12 nga buli emu ya mwaka gumu, n’ebiweebwayo eby’emmere ey’empeke ebigenderako; embuzi ento ez’ekiweebwayo olw’ekibi zaali 12, 88  ate ensolo zonna eza ssaddaaka ey’emirembe zaali ente ennume 24, endiga ennume 60, embuzi ennume 60, endiga ento ennume 60 nga buli emu ya mwaka gumu. Ekyo kye kyali ekiweebwayo eky’okutongoza+ ekyoto oluvannyuma lw’okufukibwako amafuta.+ 89  Buli Musa lwe yayingiranga mu weema ey’okusisinkaniramu okwogera ne Katonda,*+ yawuliranga eddoboozi eryogera naye nga liva waggulu w’eky’okubikkako+ ekyali ku ssanduuko ey’Obujulirwa, wakati wa bakerubi ababiri,+ bw’atyo Katonda n’ayogeranga naye.

Obugambo Obuli Wansi

Oba, “kiweebwayo.”
Sekeri yali yenkana gramu 11.4. Laba Ebyong. B14.
Oba, “okusinziira ku sekeri entukuvu.”
Oba, “akabakuli.”
Obut., “okwogera naye.”