Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awali menu entono

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Luganda

Bayibuli Eri ku Mukutu Gwaffe | ENKYUSA EY'ENSI EMPYA EY'EBYAWANDIIKIBWA EBITUKUVU

Nakkumu 3:1-19

EBIRIMU

  • “Zisanze ekibuga ekiyiwa omusaayi!” (1-19)

    • Ensonga lwaki Nineeve kisaliddwa omusango (1-7)

    • Nineeve kya kugwa nga No-amoni (8-12)

    • Mu buli ngeri Nineeve kiteekwa okugwa (13-19)

3  Zisanze ekibuga ekiyiwa omusaayi. Kijjudde obulimba n’obunyazi,Era tekirekera awo kunyaga!   Enkoba ziwulirwa nga zivuga, nnamuziga ziwulirwa nga ziguluba,Embalaasi zifubutuka, n’amagaali gawalabuka.   Abeebagazi b’embalaasi, ebitala ebyakaayakana, amafumu agatemagana,Abantu abangi ennyo abattiddwa, era n’entuumu ez’emirambo—Emirambo tegibalika olw’obungi bwagyo. Batambula beesittala ku mirambo.   Ekyo kiri bwe kityo olw’ebikolwa bya malaaya ebingi eby’obwamalaaya,Malaaya oyo asikiriza ennyo era omukugu mu by’obulogo,Asuula amawanga mu kyambika olw’ebikolwa bye eby’obwamalaaya n’olw’obulogo bwe.   Bw’ati Yakuwa ow’eggye bw’agamba, “Nja kukulwanyisa;*+Nja kukufungula, engoye zo nzizze waggulu ku mutwe gwo,Era nja kuleetera amawanga okulaba obwereere bwo,N’obwakabaka okulaba obuswavu bwo.   Nja kukusuulako ebintu ebicaafu,Nkufuule ekintu ekyenyinyaza,Era nja kukufuula ekyerolerwa.+   Buli anaakulaba ajja kukudduka+ era agambe nti,‘Nineeve kyonooneddwa. Ani anaakikwatirwa ekisa?’ Wa gye nnaggya abanaakubudaabuda?   Osinga No-amoni*+ ekibuga ekyali okumpi n’obugga obuva ku Kiyira?+ Kyonna kyali kyetooloddwa amazzi,Ng’obugagga bwakyo kibuggya mu nnyanja, era ng’ennyanja ye bbugwe waakyo.   Esiyopiya ne Misiri ze zaali ensibuko y’amaanyi gaakyo agataaliko kkomo. Puti+ n’Abalibiya be baakiyambanga.+ 10  Naye nakyo kyagenda mu buwaŋŋanguse,Era kyatwalibwa mu buwambe.+ N’abaana baakyo baabetenterwa mu makoona g’enguudo zonna. Abasajja baakyo ab’ebitiibwa baakubwako akalulu,N’abakulu baakyo bonna baasibibwa empingu. 11  Naawe ojja kutamiira;+Ojja kwekweka. Ojja kuddukira eri omulabe okufuna obukuumi. 12  Ebigo byo byonna biringa emitiini egiriko ebibala ebisooka okwengera,Bwe ginyeenyezebwa, ebibala bigwa mu kamwa k’abalyi baabyo. 13  Laba! Amagye go galinga abakazi mu ggwe. Abalabe bo bajja kuggulirwawo enzigi z’ensi yo. Omuliro gujja kwokya ebisiba by’enzigi zo. 14  Sena amazzi oteeketeeke okuzingiza!+ Nyweza ebigo byo. Genda mu bitoomi, era sambirira ebbumba,Kwata akatiba k’amatoffaali. 15  Ne bwe kinaaba kityo, omuliro gujja kukusaanyaawo. Ekitala kijja kukuzikiriza.+ Bijja kukusaanyaawo ng’enzige ento bwe zikola.+ Yaza omuwendo gwo mube bangi nnyo ng’enzige ento! Yaza omuwendo gwo gube mungi nnyo ng’ogw’enzige. 16  Oyazizza abasuubuzi bo ne baba bangi okusinga emmunyeenye eziri ku ggulu. Enzige ento zeeyubula ne zibuuka ne zigenda. 17  Abakuumi bo balinga enzigeN’abaami bo balinga ekibinja ky’enzige. Zeekukuma mu bikomera eby’amayinja ng’obudde bunnyogovu. Enjuba bw’evaayo nga zibuuka zigenda,Tewaba amanya gye ziraze. 18  Ggwe kabaka wa Bwasuli, abasumba bo babongoota,Abakungu bo basigala mu mayumba gaabwe. Abantu bo basaasaanidde ku nsozi,Era tewali abakuŋŋaanya.+ 19  Tewali kiyinza kukuwonya kabi k’olimu. Ekiwundu kyo si kya kuwona. Bonna abanaawulira ebikufaako bajja kukuba mu ngalo;+Kubanga ani ataabonaabona olw’obukambwe bwo obutaaliko kkomo?”+

Obugambo Obuli Wansi

Wano boogera ku Nineeve.
Kwe kugamba, Tebesi.