• 1

  • Okunenyezebwa olw’obutazimba yeekaalu (1-11)

   • ‘Kye kiseera okubeera mu nnyumba ezaayooyootebwa n’embaawo?’ (4)

   • “Mufumiitirize ku makubo gammwe” (5)

   • Musiga ensingo nnyingi naye mukungula bitono (6)

  • Abantu bawuliriza eddoboozi lya Yakuwa (12-15)

 • 2

  • Yeekaalu ey’okubiri ya kujjuzibwa ekitiibwa (1-9)

   • Amawanga gonna ga kukankanyizibwa (7)

   • Ebintu eby’omuwendo eby’amawanga bijja kuleetebwa (7)

  • Okuddamu okuzimba yeekaalu kuleeta emikisa (10-19)

   • Obutukuvu tebusobola kuva ku kintu ekimu ne budda ku kirala (10-14)

  • Obubaka eri Zerubbaberi (20-23)

   • “Nja kukufuula ng’empeta eramba” (23)