Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Londa olulimi Luganda

Isaaya 46:1-13

EBIRIMU

  • Enjawulo wakati w’ebifaananyi bya Babulooni ne Katonda wa Isirayiri (1-13)

    • Yakuwa ayogera ebiribaawo mu maaso (10)

    • Ekinyonyi ekirya ennyama okuva ebuvanjuba (11)

46  Beri akutama,+ Nebo yeeweta. Ebifaananyi byabwe bitikkiddwa ku nsolo, ku nsolo ezeetikka emigugu.+ Biringa omugugu oguzitoowerera ensolo ezikooye.   Beeweta era bombi bakutama;Tebayinza kununula migugu,*Era nabo bennyini batwalibwa mu buwambe.   “Mumpulirize mmwe ennyumba ya Yakobo, nammwe mmwenna ab’ennyumba ya Isirayiri abasigaddewo,+Mmwe be nnasitula okuva lwe mwazaalibwa era be nnalabirira okuviira ddala mu lubuto.+   N’okutuusa lw’olikaddiwa, sirikyuka;+N’okutuusa lw’olifuna envi, nja kukuwaniriranga. Nja kukusitula, nkuwanirire, era nkununule, nga bwe nkoze.+   Ani gwe mulinfaananya oba gwe mulinnenkanya oba gwe mulingeraageranyaako,+Tube nga tufaanagana?+   Waliwo abo abafukumula zzaabu okuva mu nsawo zaabwe;Bapima ffeeza ku minzaani. Bapangisa omuweesi n’amukolamu katonda.+ Awo ne bavunnama, weewaawo ne bamusinza.+   Bamusitulira ku bibegaabega byabwe;+Bamusitula ne bamuteeka mu kifo kye, n’ayimirira awo. Tava mu kifo kye.+ Bamukoowoola, naye tabaanukula;Tasobola kununula muntu n’omu mu buzibu bw’abaamu.+   “Mujjukire kino, era mube bavumu. Mukisse ku mutima gwammwe, mmwe aboonoonyi.   Mujjukire ebintu ebyayita* eby’omu biseera eby’edda,Nti nze Katonda, era teri mulala. Nze Katonda, era teriiyo alinga nze.+ 10  Okuva ku lubereberye nnangirira ebintu ebiribaawo,Okuva edda n’edda nnangirira ebintu ebitannaba kukolebwa.+ Ŋŋamba nti, ‘Ekyo kye nsalawo* kijja kutuukirira,+Era nja kukola kyonna kye njagala.’+ 11  Mpita ekinyonyi ekirya ennyama okuva ebuvanjuba,+Mpita omuntu okuva mu nsi eri ewala okutuukiriza kye nsazeewo.*+ Njogedde, era nja kukituukiriza. Nkiteeseteese, era nja kukikola.+ 12  Mumpulirize mmwe abalina omutima omukakanyavu,*Mmwe abali ewala ennyo n’obutuukirivu. 13  Obutuukirivu bwange mbusembezza kumpi;Tebuli wala,Era obulokozi bwange tebulirwa.+ Ndireeta obulokozi mu Sayuuni, ndireeta ekitiibwa kyange mu Isirayiri.”+

Obugambo Obuli Wansi

Kwe kugamba, ebifaananyi ebitikkiddwa ku nsolo.
Obut., “ebyasooka.”
Oba, “Ekigendererwa kyange.”
Oba, “ekigendererwa kyange.”
Obut., “ogw’amaanyi.”