Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Londa olulimi Luganda

Engero 27:1-27

EBIRIMU

  • Okuwabulwa ow’omukwano kiganyula (5, 6)

  • Mwana wange, sanyusa omutima gwange (11)

  • Ekyuma kiwagala ekyuma (17)

  • Manya ekisibo kyo (23)

  • Obugagga tebuba bwa lubeerera (24)

27  Teweenyumiririzanga mu bya nkya,Kubanga tomanyi lunaku bye lunaaleeta.*+   Leka omuntu omulala* akutendereze so si akamwa ko;Leka abalala bakutendereze* so si emimwa gyo.+   Ejjinja lizitowa n’omusenyu muzito,Naye emitawaana egireetebwa omusirusiru gibisinga byombi obuzito.+   Obusungu bukambwe n’ekiruyi kiringa amataba,Naye ani ayinza okugumira obuggya?+   Okunenya mu lwatu kusinga okwagala okukisiddwa.+   Ow’omukwano omwesigwa akuwabula wadde nga kiyinza obutakusanyusa,+Naye okunywegera kw’omulabe kuba kungi.*   Omuntu akkuse agaana* omubisi ogw’omu bisenge by’enjuki,Naye omuyala n’ekikaawa kiba kimuwoomera.   Omuntu ava ewaabwe n’abula,Aba ng’ekinyonyi ekivudde* mu kisu kyakyo.   Ng’amafuta g’ezzeyituuni n’obubaani bwe bisanyusa omutima,N’ow’omukwano akuwabula mu bwesimbu bw’atyo bw’aba.+ 10  Toyabuliranga mukwano gwo oba mukwano gwa kitaawo,Era toyingiranga mu nnyumba ya muganda wo ng’oli mu buzibu;Munno ali okumpi asinga ow’oluganda ali ewala.+ 11  Mwana wange beeranga wa magezi osanyusenga omutima gwange,+Ndyoke mbeere n’eky’okuddamu eri oyo ansoomooza.+ 12  Omuntu ow’amagezi alaba akabi ne yeekweka,+Naye atalina bumanyirivu agenda bugenzi mu maaso n’agwa mu mitawaana. 13  Twala ekyambalo ky’omusajja eyeeyimirira omuntu gw’atamanyi;Twala kye yasingawo bw’aba nga yakisingawo olw’omukazi omwenzi.*+ 14  Omuntu bw’ayagaliza munne emikisa mu ddoboozi ery’omwanguka ku makya ennyo,Aba ng’amukolimidde. 15  Omukazi omuyombi* alinga ennyumba etonnya olutata.+ 16  Asobola okumuziyiza, asobola n’okuziyiza empewo,Era asobola n’okunyweza amafuta mu mukono gwe ogwa ddyo. 17  Ng’ekyuma bwe kiwagala ekyuma,N’omuntu bw’atyo bw’awagala mukwano gwe.*+ 18  Omuntu alabirira omutiini alya ebibala byagwo,+N’omuntu afa ku mukama we agulumizibwa.+ 19  Ng’omuntu bwe yeeraba ng’atunudde mu mazzi,N’omutima gw’omuntu omu bwe gwoleka ebiri mu gw’omulala. 20  Amagombe* n’ekifo eky’okuzikiririramu tebimatira;+Amaaso g’omuntu nago tegamatira. 21  Entamu eba ya kugezesa ffeeza, n’ekyoto kiba kya kugezesa zzaabu,+Bwe kutyo n’okutenderezebwa omuntu kw’afuna kwe kumugezesa. 22  Ne bw’osekula omusirusiru n’omusekuzo mu kinuNga bw’osekula emmere ey’empeke,Obusirusiru bwe tebujja kumuvaamu. 23  Osaanidde okumanya obulungi ekisibo kyo bwe kifaanana. Labirira bulungi* endiga zo,+ 24  Kubanga obugagga tebuba bwa lubeerera,+N’engule teba ya mirembe gyonna. 25  Omuddo gukala omulala ne gumera,N’omuddo ogw’oku nsozi gukuŋŋaanyizibwa. 26  Ebyoya by’endiga ento bikolebwamu ebyambalo,N’embuzi ennume zivaamu ssente ezigula ekibanja. 27  Wajja kubangawo amata g’embuzi agamala okukuliisa,N’okuliisa ab’omu nnyumba yo, era n’abaweereza bo abakazi.

Obugambo Obuli Wansi

Obut., “bye lunaazaala.”
Obut., “omuntu gw’otomanyi.”
Obut., “omugwira akutendereze.”
Era kiyinza okuvvuunulwa, “si kwesimbu; kukake.”
Obut., “alinnyirira.”
Oba, “ekidduse.”
Oba, “omugwira.”
Oba, “abeeba.”
Obut., “obwenyi bwa mukwano gwe.”
Laba Awanny.
Oba, “Ssa omutima gwo ku; Faayo ku.”