Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Mavidyo Amakani Acanika Mumabuku AmuBaibo

Shitocanika Mulibuku lya Tushimpi

Shitocanika Mulibuku lya Tushimpi

Amwiiye sha libuku lya Tushimpi, litwiisha kushoma busongo bwakwe Lesa kuteshi bwesu.