Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Mavidyo Amakani Acanika Mumabuku AmuBaibo

Shitocanika Mulibuku Lyakwe Shikushimikila

Shitocanika Mulibuku Lyakwe Shikushimikila

Mukufwiimpya shitocanika mulibuku lya Shikushimikila, libuku litucafwa kusangalala abuumi bucite mpindu.