Ma magazini esu mucanika makani amu Baibo nkwaali enga mwakopolola mu mishobo kwiinda 150. Watchtower ilaamba pa shintu shitocitika mu cishi kweelana abulaluki bucanika mu Baibo. Ilayuminisha bantu kwiinda mu makani abotu aamba sha Bwaami Bwakwe Lesa a kubacafwa kushoma muli Yesu Klistu. Awake! ilaamba nshenga twaciita nditutopenga cino ciindi alimwi ilatucafwa kushinisha nshashomeka Mulengi ayi mu cishi cipya mulaakuba luumuno a kufunwa.