Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | DANYELO 10-12

Yehova Wakaambila Limwi Shakalinga Kusa Mukucitikila Bamaami

Yehova Wakaambila Limwi Shakalinga Kusa Mukucitikila Bamaami

11:2

Baami bone balaakubuka mubulelo bwa bene Pesha. Mwaami wane ‘ulaakusebensesha shintu shoonse kulwana bwaami bwa bene Gilisi.’

  1. Sailasi Munene

  2. Cambyses II

  3. Dalyasi I

  4. Sakisesi I (uyo ngobakalinga kushoma ayi ngowakalinga Mwaami Ahasuera wakalinga kweebete Esita)

11:3

Mwaami wankusu wakalinga kusa mukubuka mu Gilisi akweendelesha bulelo bunene.

  • Alekisanda Munene

11:4

Bulelo bwa bene Gilisi bulaakwaabwa kubashilumamba bacinene bakwe Alekisanda bone.

  1. Cassander

  2. Lysimachus

  3. Seleucus I

  4. Ptolemy I