Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  October 2016

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | TUSHIMPI 22-26

“Iisha Mwaana Nshila Njaaelete Kweendelamo”

“Iisha Mwaana Nshila Njaaelete Kweendelamo”

Mulibuku lya Tushimpi muli kululika kubotu kwabashali. Bweenka mbuli nsonseela mboimena kweelana ambomwaitimbula. Baana bakaiishikwa kabotu nabi bakomena inga beendilisha kusebensela Yehova.

22:6

  • Kwiisha baana kabotu kulatola ciindi alimwi akusebensesha

  • Bashali balyeelete kuba acakubonenaako cibotu alimwi akwiisha cakubikila maano, kubakalalila bweelete, kuyuminisha, alimwi akululika bana babo

22:15

  • Kululika nkwiisha kwalusuno kweshi kululamika miyeeyo alimwi amoyo

  • Mwaana womwi awomwi inga wayandika kululika kupusene