Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  October 2016

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | TUSHIMPI 12-16

Busongo Mbubotu Kwiinda Golodi

Busongo Mbubotu Kwiinda Golodi
AMUBONE
Text
Pikica

Ino ngumulandunshi busongo bwakwe Lesa bulayandika abuumbi? Busongo bulapulusha baabo babucite kuswa kushibiibi akushitilisha buumi bwabo. Bulabacafwa mushintu nshebacita alimwi anshebaamba.

Busongo bulacafwa muntu kutalisumpula

16:18, 19

  • Muntu musongo ulicishi kwaamba ayi Yehova ngoKantupu kabusongo

  • Abo beshikuswitilila mushintu nshebacita na muncito njobapekwa balyeelete kubikila maano kwaamba ayi batalisumpuli alimwi akulibonesha

Busongo bulacafwa muntu kwaamba shintu shiyuminisha

16:21-24

  • Muntu musongo ulayeeya kabotu akubona bubotu bwa bamwi alimwi akwaamba shibotu pabamwi

  • Maswi abusongo alacafwa alimwi ngabotu mbuli buuci, kuteshi abukali sobwe