Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  November 2017

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | AMOSI 1-9

“Amulangoole Yehova, Lyalo Mulaakuba Abuumi”

“Amulangoole Yehova, Lyalo Mulaakuba Abuumi”

5:​6, 14, 15

Ino kulangoola Yehova cilaamba nshi?

  • Cilaamba kwiindilisha kwiiya pali Yehova akukonkela njiisho shakwe

Ino nciinshi cakacitika kubene Isilaeli ndibakaalilwa kulangoola Yehova?

  • Bakacileka ‘kupata shibiibi akusuna shintu shibotu’

  • Bakabikilabo maano kukulikondelesha beene

  • Tabakwe kubikila maano kubutanjilishi bwakwe Yehova

Ino Yehova watupa nshi sheenga shatucafwa kumulangoola?